Оригінал статті можна знайти за посиланням.

Писати легко. Все, що потрібно —  дивитися на чистий аркуш паперу доки на лобі не виступають  краплі крові
Джин Фаулер

Розвиток ефективних навичок технічного письма є основною метою даного курсу. Щоб допомогти вам стати досвідченим письменником, ви підготуєте кілька науково-дослідних робіт, заснованих на ваших лабораторних дослідженнях. Наші наукові роботи  не є типовими “лабораторними звітами” У навчальній лабораторії лабораторний звіт складається з відповідей на ряд запитань і нічого більше. Таке завдання навряд чи репрезентує вид письма, яким ви послуговуватиметесь у своїй подальшій кар’єрі.

Письмові та усні комунікаційні навички, ймовірно, найбільш універсальні якості, яких шукають не лише аспіранти та професійні школи, а також і  роботодавці. Відповідальність за розвиток таких навичок на високому рівні лежить суто на вас.

Ресурси для навчання технічного письма

Перш ніж приступити до свого  першого письмового завдання, будь ласка, зверніться всіх нижченаведених ресурсів,  щоб максимально скористатися з цього досвіду.

 • Загальна форма типової  дослідної статті
 • Конкретні рекомендації (якщо такі є) для вашого завдання  – див докладно написані інструкції для індивідуальних лабораторних досліджень
 • McMillan, VE. «Writing Papers in the Biological Sciences, Third Ed.» New York: Bedford/St. Martin’s, 2001. ISBN 0-312-25857-7 (REQUIRED for Bioc 211, 311, recommended for other science courses that include writing) (“Написання статей в біологічних науках”, Видання 3)
 • Приклади написання портфоліо (PDF)

Для вдосконалення своїх навичок, будь ласка, скористайтеся наступними ресурсами

Для Біонаукових спеціальностей загальні принципи застосовуються до майбутньої курсової роботи, як це можна побачити дослідивши керівні принципи написання дослідних робіт для передової експериментальної науки.

Загальний вигляд дослідної роботи

Науково-дослідна робота організовується так, щоб дозволити людям читати вашу роботу вибірково. Коли “I” досліджує тему, “I” можуть цікавити лише методи, конкретний результат, інтерпретація, чи, можливо, “I” просто хоче  побачити висновок роботи, щоб визначити, чи вона має відношення до його дослідження. Для цього, багато журналів вимагають розподілу на чітко визначені розділи, представлені в зазначеному порядку, кожен розділ з нової сторінки. Звісно з певними варіаціями. Деякі журнали вимагають комбінації  результатів і обговорення, наприклад, або включають матеріали і методи після головного тіла дослідження. Знаний, журнал Science (Наука) покінчив з розподілом на секції, окрім Резюме.

Ваше дослідження повинно відповідати  формі та стилю, необхідним для журналу Biological Chemistry, (Біологічна хімія), вимоги якого визнаються багатьма журналами у сфері біологічних наук.

Загальний стиль

Особливі вимоги для подання редакційних рукописів завжди витісняють загальні інструкції  цих керівних принципів.

Щоб робота була читабельна:

 • Друкуйте або печатайте використовуючи стандартні шрифти, 12-го розміру, такі як: Times, Geneva, Bookman, Helvetica, тощо.
 • Використовуйте подвійний інтервал  тексту 8 1/2 х11 листом, з полями в 1 дюйм,  односторонній формат.
 • Нумеруйте сторінки послідовно.
 • Новий розділ починайте з нової сторінки.
 • Дотримуйтеся рекомендованих меж сторінки.

Помилки, яких варто уникати:

 • Розміщення заголовка у нижній частині сторінки з послідовним текстом на наступній сторінці (вставте розрив сторінки).
 • Поділ таблиці або фігури – розмістіть кожен малюнок / таблицю на окремій сторінці.
 • Здачі дослідження з перемішаними сторінками.

У всіх розділах вашої роботи:

 • Використовуйте звичайну прозу в тому числі артиклі (“a”, “the” ).
  • Фокусуйтеся  на темі дослідження.
  • Використовуйте абзаци, щоб відокремити кожен важливий момент (окрім Резюме).
  • Відступ першого рядка кожного абзацу.
  • Презентуйте ваші пункти в логічному порядку
  • Використовуйте теперішній  час повідомляючи відомі факти – наприклад, «трава зелена”.
  • Використовуйте минулий час для опису конкретних результатів – наприклад, “Коли застосували пестицид, трава потемніла”.
 • Уникайте неформального формулювання речення, не апелюйте до читача безпосередньо, і не використовувати жаргон, сленг, терміни або найвищий ступінь порівняння.
 • Уникайте використання зайвих картинок – включіть лише необхідні цифри для викладу результатів.

Титульна сторінка

Оберіть інформативний заголовок, як показано в вашому зразку  написання портфоліо. Включіть ім’я (імена) та адресу (адреси) всіх авторів і дату подання (наприклад, “Біологічна лабораторія #1” не є інформативним заголовком).

Резюме

Допускається   двісті слів або менше в резюме вашої роботи. Дивіться приклади в пакеті зразка написання портфоліо.

Загальна мета

Резюме є коротким стислим підсумком завершеної роботи чи роботи в процесі написання, на один абзац. За хвилину чи менше читач може дізнатися про обґрунтування дослідження, загальний підхід та проблему, відповідні результати, важливі висновки та нові питання.

Написання Резюме

Пишіть своє резюме після того, як закінчили писати роботу. Адже, як ви можете пропонувати те, що не завершено? Економія слів є важливою при написанні будь-якого дослідження, а особливо в резюме. Проте використовуйте повні речення та не жертвуйте читабельністю заради стислості.  Ви можете зберегти його стислим і лаконічним формулюючи речення так, щоб вони служили більше ніж одній меті. Наприклад, “Для того, щоб дізнатися про роль синтезу білка в ранньому розвитку морського їжака, нещодавно запліднені ембріони були імпульсно помічені тритієм лейцину, щоб забезпечити часовий хід змін до синтетичної швидкості, розміром загальних імпульсів в хвилину (CPM)”. Це речення включає в себе загальне питання, методи і тип аналізу. Тепер автор може перейти безпосередньо до підведення підсумків.

Підсумуйте дослідження, в тому числі всі елементи  в будь-якому резюме. В одному реченні, намагайтеся підсумувати два пункти не більше.

 • Мета дослідження – гіпотеза,  питання в цілому, мета
 • Змоделюйте  організм чи система та короткий опис експерименту
 • Результати, в тому числі конкретних даних – якщо результати кількісного характеру, повідомите кількісні дані; результати будь-якого статистичного аналізу теж варто повідомили
 • Важливі висновки чи питання, які слідують з експерименту (експериментів).

Стиль:

 • Один стислий абзац.
 • Як підсумок  виконаної роботи, завжди пишеться в минулому часі.
 • Резюме повинно базуватися на власних тезах і не стосуватися  якоїсь іншої частини статті, таких як малюнок або таблиця.
 • Зосередьтеся на  підсумку результатів – обмежте відому інформацію одним або двома реченнями, якщо дуже потрібно.
 • Те, що ви повідомити в резюме повинно узгоджуватися з вашим дослідженням.
 • Правильний правопис, ясність речень і фраз, належно повідомлені  величини (відповідні підрозділи, важливі цифри) є так само важливі і в резюме.

Вступ

Ваш вступ  не повинен перевищувати двох сторінок (з подвійним інтервалом, печатний варіант). Дивіться приклади в пакеті зразка написання портфоліо.

Загальна мета

Метою вступу є ознайомлення читача з обґрунтуванням роботи, з подальшим його захистом. Це ставить вашу роботу в теоретичний  контекст і дозволяє читачеві зрозуміти й оцінити ваші завдання.

Написання

Резюме – єдина частина дослідження написана без використання абзаців, щоб відокремити основні моменти. Підходи до написання вступу широко варіюються, про те, для наших досліджень наступний підхід може забезпечити ефективний вступ.

 • Опишіть важливість (значущість) дослідження – Чому це варто робити в першу чергу? Забезпечте широкий контекст.
 • Захистіть модель – чому ви використовуєте саме цей організм або систему? Які його переваги? Ви можете прокоментувати його придатність з теоретичної точки зору, а також вказати на практичні причини для його застосування.
 • Забезпечте обгрунтування. Вкажіть  вашу конкретну гіпотезу (гіпотези) або ціль (цілі), та опишіть міркування, які змусили вас їх обрати.
 • Дуже стисло опишіть експериментальну конструкцію і як воно супроводжує  поставлені цілі.

Стиль:

 • Використовуйте минулий час, коли мова йде про встановлені факти. Адже робота буде здана після її завершення.
 • Організуйте свої ідеї, кожен головний пункт починайте  з нового абзацу. Якщо ви робите чотири пункти, перераховані вище, то вам потрібно буде, як мінімум, чотири абзаци.
 • Подавайте базову  інформацію тільки в міру необхідності, з метою підтримки вашої позиції. Читач не хоче читати все, що ви знаєте про предмет.
 • Постановіть  гіпотезу / мету точно та чітко – не спрощуйте.
 • Як завжди, зверніть увагу на написання, ясність  та правильність вироків і фраз.

Матеріали та методи

Тут немає конкретного обмеження сторінок,  але найважливіше — зберегти цей розділ настільки коротким, наскільки  це можливо. Люди читатимуть цей матеріал вибірково. Читач, може зацікавитися лише однією формулою або частиною певної  процедури. Матеріали і методи можуть бути представлені в підрозділах в  межах цієї секції, або можуть бути включені разом.

Загальна мета

Це має бути найпростіший розділ при написанні,  але багато студентів його не розуміють. Завданням є документувати всі спеціалізовані матеріали та загальні процедури, так щоб інший індивід міг  використати деякі або всі методи в іншому дослідженні, або оцінити наукову цінність вашої роботи. Це не повинно бути покроковим описом всього, що  ви зробили, так само, як і ця секція не є списком інструкцій. Особливо, вона не повинна розказувати історію. До речі, у вашому записнику повинна міститися всю інформація необхідна вам у цьому розділі.

Написання розділу “Матеріали та методи”

Матеріали

 • Описуйте матеріали окремо, тільки якщо дослідження настільки складне і економить простір таким чином.
 • Включіть  спеціалізовані хімічні речовини, біологічні матеріали і будь-яке обладнання або матеріали, які зазвичай не зустрічаються в лабораторіях.
 • Не включайте широко поширені матеріали, такі як: пробірки, піпетки, склянки і т.д., або стандартну лабораторну техніку, таку як: центрифуги, спектрофотометри, дозаторів і т.д.
 • Якщо використання конкретного типу обладнання, специфічного ферменту, або культури від конкретного постачальника має вирішальне значення для успіху експерименту, це слід, обов’язково, виділити, не інакше.
 • Матеріали можуть бути представлені в окремому абзаці або вони можуть бути зазначені разом з вашими процедурами.
 • У біологічних науках ми часто працюємо з розчинами – називаємо їх по імені і повністю описуємо, в тому числі концентрації всіх реагентів і рН водних розчинів, та нерозчинних сумішей.

Методи:

 • Дивіться приклади в пакеті зразка написання портфоліо.
 • Повідомте  методологію (не дані про кожну процедуру, що використовували ту ж методологію)
 • Опишіть методологію повністю, в тому числі такі особливості як: температуру, час інкубації, і т.д.
 • Будьте стислими, подавайте методи під заголовками, присвяченими конкретним процедурам або групам процедур
 • Узагальнюйте – повідомте, як проводили  процедури (не те, як вони були спеціально виконані у визначений день). Наприклад, повідомте “проби розводили до кінцевої концентрації 2 мг / мл білка;” не повідомляйте, що “135 мкл зразка однієї розбавляли 330 мкл буфера до концентрації білка 2 мг / мл.” Завжди думайте про те, що було б релевантно для дослідника з іншої установи, який працює над власним проектом.
 • Якщо використовували добре задокументовані процедури, вкажіть процедуру, можливо з посиланням і не більше. Для прикладу візьмемо  аналіз Бредфорда (добре відомий в науковому світі). Вам не потрібно описувати процедуру в повному обсязі, лише, що ви використали аналіз Бредфорда, щоб виміряти концентрації білка та оцінити що ви взяли собі за стандарт. Те ж саме стосується методу SDS-PAGE (електрофорез білків в полікариламідному гелі) та багатьох інших  відомих біологічних та біохімічних процедур.

Стиль:

 • При документуванні методів краще   використовувати пасивний стан та безособові речення, (це дозволить читачеві зосередитись на праці а не на досліднику). Тому при документуванні методів більшість дослідників використовують третю особу пасивного стану.
 • Використовуйте нейтральну прозу в цій та будь-якій іншій частині роботи – уникайте неформальної лексики і використовуйте повні речення.

Чого слід уникати:

 • Даний розділ – не перелік інструкцій.
 • Опускайте всю пояснювальну інформацію та фон (збережіть це для обговорення).
 • Опускайте інформацію, що не має жодного відношення до третьої сторони (наприклад, якого кольору було відро для льоду, або які індивіди увійшли в дані).

Результати

Кількість сторінок в цьому розділі залежить від даних, що підлягають поданню. Будьте стислими, використовуючи рисунки і таблиці, якщо потрібно, це найбільш ефективно представить результати. Див рекомендації по контенту нижче.

Загальна мета

Представити та проілюструвати ваші висновки – ось мета даного розділу. Зробіть його повністю як об’єктивний звіт ваших результатів і збережіть всі інтерпретації для обговорення.

Написання розділу “Результати”

ВАЖЛИВО: Ви повинні чітко розрізняти матеріали, які, як правило, включені в науково-дослідну статтю від  будь-яких сирих даних та іншого додаткового матеріалу, який не буде опублікований. Насправді, такий матеріал не повинен включатися взагалі, якщо цього не вимагає керівник.

Зміст

 • Коротко підсумуйте знахідки (крім тексту використовуйте ілюстрації у вигляді малюнків та таблиць).
 • Опишіть кожен з ваших результатів, вказуючи читачеві на ваші найактуальніші спостереження.
 • Забезпечте контекст, наприклад, описуючи адресоване питання зробіть особливе спостереження.
 • Опишіть результати контрольних дослідів та, якщо необхідно,  включіть не представлені у вигляді малюнка чи таблиці спостереження
 • Проаналізуйте ваші дані, а потім підготуйте ці дані у вигляді малюнка (графіка), таблиці, або в текстовому вигляді.

Чого слід уникати:

 • Не обговорюйте та не інтерпретуйте ваші результати, не повідомляйте базову  інформацію, та не намагайтеся щось пояснювати.
 • Ніколи не включайте сирі дані або проміжні обчислення в науково-дослідну роботу.
 • Не презентуйте ті ж дані кілька разів.
 • Текст не повинні доповнювати  цифри або таблиці не повторюйте ту ж інформацію.
 • Будь ласка, не плутайте дані та таблиці (між ними є різниця).

Стиль:

 • Як завжди, використовуйте минулий час, коли звертаєтесь  до ваших результатів, ставте все в логічному порядку.
 • У тексті, посилайтеся на всі фігури як “фігура 1”,  “фігура 2” тощо; нумеруйте ваші таблиці теж (див текст посилання для більш докладної інформації)
 • Ставте цифри і таблиці, правильно пронумеровані, в правильному порядку в кінці вашої роботи (чітко розмежовуйте головні дані від сирого матеріалу та стандартних кривих).
 • Якщо бажаєте, ви можете розмістити свої малюнки і таблиці в межах розділу “Результати”.

Цифри і таблиці:

 • Ви можете помістити ваші “цифри  і таблиці” в розділ “результати”, або  в кінець вашої роботи після пункту “література”.
 • Якщо ви включаєте “цифри і таблиці” в кінець  вашої роботи, переконайтеся, що вони чітко відмежовані від інших додаткових матеріалів, таких як: вихідні дані.
 • Незалежно від розміщення, кожна фігура: послідовно нумерується і  відповідає заголовку (заголовок йде під фігурою).
 • Незалежно від розміщення, кожна таблиця: називається, нумерується послідовно і відповідає заголовку (назва та  опис ідуть вище таблиці).
 • Кожна фігура і таблиця повинна бути змістовно повноцінною, так щоб вона могла використовуватися окремо без тексту.

Обговорення

Тут принципи журналу різняться. Простір є настільки цінним, в журналі Biological Chemistry, що автори просять обмежити дискусії до чотирьох сторінок і менше, з подвійним інтервалом, друковані. Найкраще —  одна друкована сторінка. У той час як ви вчитеся писати ефективно ліміт буде збільшений до п’яти машинописних сторінок. Якщо ви дотримуєтеся економії слів, простору для вас має бути більш ніж достатньо щоб ефективно висловитися.

Загальна мета

Мета тут полягає в інтерпретації ваших результатів і підтримці  всіх ваших висновків, при використані доказів з вашого експерименту і загальноприйнятого знання, якщо це необхідно. Значущість  результатів повинна чітко бути описана.

Написання обговорення

Глибоко інтерпретуйте дані в ході обговорення. Це означає, що,  пояснюючи феномен ви також описуєте механізми, які можуть пояснити спостереження. Якщо ваші результати  відрізняються від ваших очікувань, поясніть, чому так сталося. Якщо ваші результати узгоджуються — то опишіть теорію, що їх підтримує. Недоречно просто констатувати, що ваші дані співпадають з очікуваннями і на цьому зупинитися.

 • Вирішіть, чи  кожна гіпотеза підтримується, відхиляється, або чи ви не можете впевнено прийняти рішення. Ви не можете просто відкинути дослідження або його частину як таке, що не “непереконливе”.
 • Дослідницька робота не приймається, якщо робота не завершена. Повідомте висновки свого дослідження на підставі тих результатів, які ви отримали і вважайте дослідження завершеним.
 • Ви можете підказати майбутні напрямки, наприклад, як можна змінити експеримент для досягнення іншої мети.
 • Наскільки це можливо, поясніть всі ваші зауваження орієнтуючись на існуючі механізми.
 • Вирішіть, чи дизайн експерименту адекватно відповідає гіпотезі і чи справді він був правильно проведений.
 • Спробуйте запропонувати альтернативні пояснення, якщо існують розумні альтернативи.
 • Сам  експеримент не відповість на питання в цілому, тому майте на увазі  загальну картину і подумайте, а що далі? Кращі дослідження відкривають нові напрямки досліджень. Які питання можуть залишитися?
 • Рекомендації для наступних робіт забезпечить додаткові дослідження та пропозиції.

Стиль:

 • Коли ви посилаєтеся на інформацію відділіть дані, отримані в ваших власних досліджень  від опублікованої інформації або інформації, отриманої від інших студентів (дієслова є важливим інструментом для досягнення цієї мети).
 • Посилайтеся на роботу, виконану конкретними індивідами  (у тому числі і свою) в минулому часі.
 • Посилайтеся на  загальноприйняті факти  і принципи у теперішньому часі. Наприклад, «Дуфус, в  1989 році, з’ясував, що анемія у Бассет-гаундів корелюється з похилим віком. Анемія  — це стан, при яку рівень гемоглобіну в крові є недостатнім».

Найбільшою помилкою студентів  в дискусіях є представлення поверхневого  тлумачення, що більш-менш повторно підтверджує результати. Слід пояснити, чому вийшли такі результати орієнтуючись на механізми, що лежать в основі спостережень.

Цитована література

Будь ласка, зверніть увагу, що у вступному лабораторному курсі, звичайно, вас ніхто не змушуватиме  належним чином документувати всі ресурси вашої інформації. По-перше, тому, що вашим основним джерелом інформації є даний сайт, а веб-сайти є недоречними в якості первинних джерел. По-друге, досить проблематично забезпечити сотню студентів рівним доступом до потенційних довідкових матеріалів. Також, ви можете знайти зовнішні джерела,  але, ви повинні подати всі статті, якими вас забезпечує керівник, а також ті, що ви знайдете самі.

Перерахуйте всю згадану літературу в роботі в алфавітному порядку, за першим автором. У правильній дослідній роботі лише основна література використовується (оригінальні наукові статті оригінальних дослідників). Будьте обережні посилаючись на  веб-сайти будь-хто може викласти що завгодно на веб-сайті і ви, ніяк, не довідаєтесь правда це, чи ні). Якщо ви посилаєтеся на уривок з журналу, використовуйте правила посилання на журнали (ім’я, номер, рік, сторінки). Деякі ваші дослідження можуть не вимагати посилання, і якщо це ваш випадок, просто заявіть,  що «з жодними посиланнями не консультувався»

Ця сторінка доступна:
В’єтнамська, люб’язно надана Джулією Дуонг (Coupofy.com)
Російською, люб’язно надана Вікторією Парнак
(blog.hightwall.com)
Білоруська, http://www.fatcow.com/
edu / reportform-be /
(надана Fatcow)