EduTranslator

Научные работы со всего мира

Страница 2 из 11

Чи існують обмеження щодо зростання населення в Австралії?

Оригінал тексту під авторством Sharon Beder доступний за посиланням.

Чому треба обмежувати зростання населення в Австралії

Для багатьох, величезний континент Австралія здається малозаселеним, з його кількістю людей у сімнадцять мільйонів. Але ця картина вводить в оману: більша частина континенту непридатна для людей, а кількість сільськогосподарських угідь та наявних вод невелика в порівнянні з загальною площею землі. Крім того, згідно з комітетом з питань народонаселення Національної ради з питань народонаселення (NPC), «існує серйозна невідповідність розподілу доступного водопостачання між населенням. Водопостачання схильне до високого рівня
сезонної та щорічної мінливості, земля сильно зруйнована, ґрунт тонкий та уразливий до виснаження» (1992, стор. 41). Крім того, багато видів в Австралії вимерли, або знаходяться під загрозою зникнення, через розширення діяльності людини в місцях їх існування.

Австралія має високий темп зростання населення у порівнянні з іншими країнами з високим рівнем доходу, в основному через велику імміграцію. Незважаючи на те, що рівень народжуваності нижчий за рівень відновлення, існує також природне збільшення рівня населення. Це пов’язано з ефектом запізнення у збільшені населення ще покоління тому, що призвело до збільшення кількості жінок дітородного віку. Між науковцями не багато згоди щодо того, скільки людей може утримувати Австралія, і ще менше щодо, екологічних наслідків. Деякі біологи, географи та екологи стверджують, що в Австралії вже проживає більше людей, ніж може витримати навколишнє середовище. А також, що стійкий рівень населення буде десь десять мільйонів людей.

Чому не треба обмежувати зростання населення в Австралії

Деградацію земель іноді пов’язують з рівнем населення. Але комітет з питань народонаселення Національної ради з питань народонаселення стверджує, що австралійський ґрунт фактично годує більше п’ятдесяти шести мільйонів людей (як усередині Австралії, так і за її межами) і що вони надають вовну та бавовну для ще більшої кількості людей. Більше того, він стверджує, що завдана ґрунтам шкода, була зроблена дуже малим населенням: колоніальні поселенці, які очистили землю, і фермери (тепер менше 5 відсотків від загальної чисельності населення), які все ще очищають землю, а іноді й викликають подальшу ерозію ґрунту. Подібно до того, гірнича справа також забезпечує потреби ширшого населення. Комітет стверджує, що «вплив на навколишнє середовище будь-якої галузі, яка експортує дуже велику частку своєї продукції, слабо пов’язаний з потребами та вимогами внутрішнього населення» (стор. 41-2).
Економічний консультант, Люба Зарський, також стверджував, що навіть прибережний розвиток туризму є результатом економічного зростання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а не тиску від населення Австралії.
«У той час як імміграція може ускладнювати екологічні проблеми, сильні обмеження на імміграцію самі по собі не дадуть змоги відновити австралійські сільськогосподарські угіддя, поліпшити лісове господарство або зберегти берегові ліній» (1991, с. 125).

Допустиме навантаження

Популяційні біологи часто говорять про «максимальну кількість населення, яку може витримати середовище» території. Це відноситься до «максимальної швидкості споживання ресурсів та видалення відходів, які можуть безкінечно бути стійкими у певному регіоні, без поступового зменшення екологічної продуктивності та цілісності» (Франція, 1991р., стор 123). Інший термін, «культурна пропускна спроможність навколишнього середовища», який стверджує, що люди не вважатимуть за доцільне жити в межах максимальної кількісті населення, яку може витримати середовище, оскільки якість життя буде неприйнятною. Як зазначалося вище, світ міг би підтримати ще більшу кількість людей, які ведуть спосіб життя на основі натурального господарства, але чи дійсно це те, чого ми хочемо?

Очевидно, що вплив населення на територію залежить від їх практики та культури, особливо від того, скільки ресурсів вони споживають, і обсяг відходів, які вони видкидають. Дж.

Х. Кушман і Ендрю Бітті, популяційні біологи, зазначають, що австралійський континент «може підтримати більше шведів (і набагато більше ефіопів), ніж американців» (1992) через різницю у кількості споживання (якщо вони не почали споживати, як австралійці, коли вони приїхали сюди, так як австралійці споживають майже так само на людину, як північноамериканці).
Деградація навколишнього середовища є наслідком кількості людей, споживання на людину та впливу на навколишнє середовище кожної одиниці споживання. Збільшення населення Австралії вплине на використання її ресурсів, якщо додаткові цифри будуть відшкодовані меншим споживанням на людину, або збільшенням ефективності використання ресурсів. У дослідженні для комітету з питань народонаселення Національної ради з питань народонаселення, Дж. Макглінн підрахував, що для того, щоб постійно зберігати ресурси, коли населення та доходи постійно збільшуються, буде потрібно 3,11 процентів підвищення ефективності використання ресурсів на рік.

Проте, інше дослідження, яке цитує комітет з питань народонаселення Національної ради з питань народонаселення, показало, що підвищення ефективності не перевищило 2,1 відсотка з 1965 року. (Комітет з питань проблем народонаселення 1992 р., Стор. 44)

Спектральные и хронометрические модели HR8799 b, c b d и новые модели густых облаков.

Авторы: Мадхусудхан, Берроус и Керри (2011)

Оригинал статьи: ссылка

Описание: tar-файлы, которые предоставлены ниже это коллекция спектральных моделей, найденных и описанных в докладе под названием «Атмосферные модели для массивных газовых планет с густыми облаками: дополнение к планетам HR~8799» Мадхусудхана, Берроуса и Кёрри (2011), предоставленном в Астрологическом журнале. Мы разработали новую широкомасштабную систему атмосферных моделей массивных планет и использовали её для получения подходящих фотометрических данных для b, c и d HR~8799 планет. Облачные модели включают в себя различные геометрические и оптические сгущения, модальные частицы размера и металлические свойства. Для каждой планеты и набора облачных параметров мы обнаруживаем сетку нитей в гравитации и эффективную температуру, при помощи чего мы определяем ограничения на массу и возраст планеты. Наши новые модели статистически подсчитывают совпадения с данными и окончательно подтверждают то, что HR~8799 планеты имеют более густые облака, чем те, что требуют, что требуют расшифровки данных для типичных карликовых планет L и T. Обе модели с 1) физически густыми фостеритовыми облаками и модальной величиной частиц 60-$\mu m$ 2) облака, созданные из чистых металлических частичек, размером 1 $\mu m$- и перенасыщенность, соответствующая данным. Степень наилучшим образом оценённых данных для HR 8799b, HR 8799c, and HR 8799d умеренно перекрывает 2—12 M$_{J}$, 7—13 M$_{J}$, and 3—11 M$_{J}$, соразмерна и подразумевает одинаковый возраст между $\sim$20 and $\sim$150 Myr, согласующийся с ранее задокументированным возрастом звезды. Наиболее подходящие температуры и силы гравитации немного ниже, чем значения, полученные Кёрри (2011) при использовании более плотных облачных моделей. Наконец, мы используем эти модели, чтобы предотвратить чуть ли не срединно инфракрасных планет, которые вскоре будут показаны. Наши модели предсказывают, что массовые планетные объекты следуют по траектории некоторых инфракрасных диаграмм, которые отделяются от стандартных L/T планетных траекторий на коричневые поля планет.

Издание Мадхудсахана, Берроуса и Кёрри включает в себя модели с облаками разной геометрической густоты, (состоящих как из фостерита, так и из металла), безоблачные и неравновесные модели. Если вы будете использовать эти теоретические модели в разговоре, публикации, предложении или любом документе, мы будем очень признательны, если вы будете использовать этот документ. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с Адамом Берроусом (burrows@astro.princeton.edu).

Ниже вы найдёте модели, использованные в изучении планеты HR 8799, а также при изучении ряда новых моделей густых облаков, таких как те, что обязательно соответствовали HR8799, но для более широкого спектра эффективных температур и веса:

Терминология для облачных моделей:

Название файла содержит информацию о типе облака, величине частиц, эффективной температуре, составе облака, количестве металлов, веса в указанном порядке.  Первая буква в названии файла указывает тип облака: ‘A’,’AE’,’E’, или ‘AEE’, соответствующий четырём типам облаков, различных физически связных частей, как описано в работе.  Например: «A100.1000.cloud.3solar.g4.0.21″ предполагает модель типа A, со 100 микронами модальной величины частиц, эффективный период полураспада = 1000 K, фостеритный состав (‘облако’ по умолчанию предполагает фостеритные облака), количество металла = 3 x solar, and log10(g) = 4.0. Число».21″ в конце служи для целей отслеживания файла и не имеет физического значения. Для металлических облаков, в файле слово ‘cloud’ заменено на ‘Fecloud’. Если величина частиц или количество металлов не указаны, они составляют 30 микронов величины частиц и, соответственно, солнечную металличность.  Например: «A.1000.cloud.g4.0.21» или «A60.1200.cloud.g4.25.21».

Номенклатура для чистых (безоблачных) моделей:

Для безоблачных моделей в равновесии химической реакции, название файла начинается с ‘T’, сопровождаемый эффективной температурой и силой тяжести. Например, ‘T1100_g45.clr’ заключает в себе чистую модель, в которой период полураспада = 1100 K and log10(g) = 4.5. Расширение файла ‘.clr’  означает ‘чистую’ модель атмосферы. Для моделей с неравновесной химической реакцией, название файла также содержит информацию о вихревой диффузии. Например, ‘T1100_g45_d6f2.clr’ включает в себя чистую модель с периодом полураспада = 1100 K, log10(g) = 4.5, и коэффициентом вихревой диффузии (K_zz) = 1.0E+6 cm 2/s. Частица ‘f2’ обозначает эффективную скорость переноса (‘fN’ can be ‘f0’, ‘f1’, или ‘f2’, ‘f2’ – в качестве самых высоких показателей).

Облачные модели AE

Облачные модели AEE

Облачные модели A

Облачные модели E

Чистые модели

Чистые неравновесные модели

Металлические модели облаков

Кіруйце сваёй працай, не дазваляйце ёй кіраваць Вамі: Падказкі да кіравання сваім часам і прасоўвання

Арыгінал тэксту пад аўтарствам Annette Nellen даступны па спасылцы.

Мэты тайм-менеджменту

 • Быць здольным кантраляваць сваё жыццё — кіруйце сваім часам, не дазваляйце яму кіраваць Вамі!
 • Быць здаравей і шчаслівей (менш стрэсу).

Сем прапаноў для эфектыўнага кіравання сваім часам

 1. Будзьце арганізаваныя
 • Карыстайцеся інструментамі, якія эканомяць час: календарамі з часам для наведвання, спісамі бягучых спраў, аўтаадказчыкамі, тэчкамі і т.д.
 • Стварыце арганізаванае працоўнае месца (не марнуйце час на пастаянныя пошукі месца, дзе можна папрацаваць).
 • Карыстайцеся календаром з часам для наведванняў, уключаючы спіс заняткаў з часам.
 • Карыстайцеся спісамі бягучых спраў і для працяглага часу, і для кожнага дня / тыдня.
 1. Плануйце наперад (Заплануйце, і гэта здарыцца!)
 • Вызначце, колькі часу зойме задача (зрабіце гэта перад тым, як пагадзіцеся ўзяцца за задачу!)
 • Падумайце, ці можна злучыць некалькі мерапрыемстваў.
 • Вызначце, ці можна вялікія задачы разбіць на маленькія, каб іх можна было лёгка запланаваць (такія як падрыхтоўка да іспытаў і наведванне бібліятэкі, як частка задачы – напісаць курсавую працу).
 1. Расстаўце прыярытэтна свае задачы
 • Выкарыстоўвайце рэйтынгавую сістэму A-B-С для пунктаў у сваіх спісах бягучых спраў, дзе задачы А маюць самы высокі прыярытэт.
 • Стаўце мэты як для кароткіх, так і для доўгіх задач, так як Вы хочаце іх выканаць.
 • Паглядзіце на ўсі свае бягучыя справы, каб разлічыць часовыя патрабаванні, і ці будуць неабходныя дадатковыя крыніцы, каб іх выканаць (калі так, заплануйце час, каб атрымаць гэтыя рэсурсы). Не адкладайце маленькія задачы (пачуццё выканання — добрае пачуццё, а незаўважаныя маленькі задачы могуць стаць вялікімі задачамі).
 1. Пазбягайце перагрузкі
 • Надавайце час адпачынку, паслабленню, сну, ежы і зносінам у сваім раскладзе.
 • Рабіце кароткія перадышкі ў час вучобы і ў перыяд работы.
 • Не адкладайце усё да апошняй хвіліны (напрыклад, не зазубрывайце спехам матэрыялы да іспытаў).
 • Вучыцеся казаць «не», калі неабходна і дамаўляцца пра больш зручным дэдлайне, калі неабходна.
 1. Практыкуйце эфектыўныя тэхнікі вывучэння.
 • Разбіце вялікія задачы на такія, якія вы лёгка зможаце пацягнуць.
 • Чытайце дзеля ўспрымання, замест таго, каб хутчэй дайсці да канца главы.
 • Будзьце гатовыя задаваць пытанні, калі яны ўзнікаюць падчас вучобы, а не проста чакайце, пакуль пачнецца іспыт.
 • Спачатку рабіце самую складаную працу, магчыма, перарываючы яе некаторымі задачамі лягчэй.
 • Не чакайце апошняй хвіліны, каб завяршыць свой праект.
 • Прачытайце канспект, як толькі вы яго атрымаеце, а таксама адзначце ўсе даты (і час для этапаў работы) у сваім календары.
 • Будзьце прыкладным студэнтам! (наведвайце заняткі і ўдзельнічайце ў іх, а таксама будзьце пунктуальныя, падрыхтаваныя і прагнеце вучыцца).
 1. Навучыцеся быць гнуткім
 • Нечаканае здараецца (хвароба, праблемы з машынай і т. д.); Вам трэба навучыцца падладжваць гэта пад свой графік.
 • Ведайце, як пераарганізаваць свой графік, калі неабходна (каб ён не кіраваў вамі, а вы ім).
 • Ведайце, у каго папрасіць дапамогі, калі гэта неабходна.
 1. Майце бачанне (чаму Вы робіце ўсё гэта?)
 • Не забывайце пра «вялікую карціну», чаму вы выконваеце задачу, ці важна гэта для вашых доўгіх і перспектыўных мэтаў?
 • Майце і вынікайце асабістаму крэда сваёй місіі (асабістаму і кар’ернаму). (Вашы дзеянні, у рэшце рэшт, дапамагаюць вам дасягнуць вашых мэтаў?)
 • Ведайце, што важна для Вас. (Што вы шануеце больш за ўсё?)
 • Майце пазітыўнае стаўленне!

Математика фільму «21»

Оригінал тексту під авторством Jeff Moehlis доступний за посиланням.

Фільм «21» це історія студентів МТІ (Массачусетський технологічний інститут), які «зчитували карти», щоб збільшити вірогідність свого виграшу у казино граючи в Блекджек. Недивно, що у цьому фільмі майже всі математики. Найбільш очевидним являється «підрахунок карт», який заснований на методах, що був опублікований в книзі «Удар Дилера» Едварда Торпа, 1962 року. Обговорення методу і математики «підрахунку карт» детально описані на інших різноманітних сайтах. На цьому ж сайті, ви зможете дізнатися про деякі математичні ідеї, які теж згадуються у фільмі. Я сподіваюсь, що це збільшить не лише ваше задоволення від перегляду фільму, але і бажання вчити математику!

Послідовність Фібонначі

В фільмі «21», коли Бен Кемпбел (грає Джим Стерджесс) святкую своє день народження, торт каже:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …

Це перші терміни із послідовності Фібонначі, котрі були використані в якості прикладу в книзі «Книга Абака», що була опублікована в 1202 році Леонардо Фібонначі. Виходить, що спочатку записувалися числа «0, 1», а потім вираховувалося кожне наступне число як сума двох попередніх чисел із цієї серії. Таким чином, третій номер в цій серії 1 = 1+0, четвертий номер 2 = 1+1, п’ятий номер 3 = 2+1 і т.д. Наступний номер на торті буде 21 = 13+8, до 21-го Дня народження Бена. Розумно, чи не так? (хммм, «21» пов’язане з Блекджеком чи віком Бена). Бену доведеться почекати, поки він не досягне 34 = 21+13 для свого наступного «дня народження Фібонначі».

Можна виявити інші послідовності Фібоначчі, вказавши різні числа в перших двох позиціях. Наприклад, послідовність Фібонначі, що починається з «2, 5», являється:

2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, …

Проблема Монті Холла

Розглянемо наступну варіацію фінального раунду класичного телевізійного ігрового шоу «Давайте поб’ємось обзаклад»:

Є троє дверей, і за одними із них – автомобіль, а за вдома іншими – кози. Якщо ви оберете одні двері з автомобілем позаду них, то виграєте автомобіль. Тепер скажіть, що ви обираєте двері 1. Потім господар Монті Холла відкриє або двері 2, або двері 3, за якими знаходиться коза. (Він знає, що знаходиться за кожними дверима, і ніколи не відкриває двері, за якими знаходиться автомобіль). Монті тепер дає вам вибір: ви можете триматися дверей 1, або ж перелаштуватися до інших дверех. Що ви маєте робити? І чи має це взагалі вже якесь значення?

Аналогічне питання ставиться і Бену Кемпбелу (грає Джим Стерджесс) професором Міккі Розою (грає Кевін Спейсі) в фільмі «21». Без вагань Бен відповідає на це запитання вірно, що переконує професора Розу в тому, що Бен буде являтися чудовим доповненням до їхньої «команди зчитування карт». Перед тим як читати далі, спробуйте дати відповідь на це питання самостійно.

Хтось вирішує цю проблему, порівнюючи вірогідність вибору автомобіля, якщо ви тримаєтеся вашого початкового вибору автомобіля, якщо ви зміните своє рішення після того, як Монті відриє одні двері. Зверніть увагу, що автомобіль має рівну вірогідність того, що 1/3 знаходиться за дверима 1,2 і 3.

По-перше, припустимо, що ваша стратегія полягає в тому, щоб притримуєтесь вашого початкового вибору, а саме двері 1. Тоді ви виграєте тільки тоді, якщо автомобіль і справді знаходиться за дверима 1. Тобто, вірогідність вашого виграшу складає 1/3.

Далі, припустимо, що ваша стратегія полягає в тому, щоб змінити двері. Тут потрібно розібрати три моменти:

 • Якщо автомобіль знаходиться за дверима 1, Монті відкриє двері 2 і 3, щоб відкрити для вас козу. Ви перелаштовуєтесь на двері 2 чи двері 3, і в будь-якому разі ви переходите до дверей за якими знаходяться кози (пам’ятайте, що автомобіль знаходиться за дверима 1).
 • Якщо автомобіль знаходиться за дверима 2, Монті відкриє двері  3. Це тому, що він завжди відкриває двері, за якими знаходиться коза, і звичайно він не може вам відкрити двері 1, тому що це був ваш початковий вибір. Виходить, що ви можете перейти до дверей 2, за якими знаходиться автомобіль. Бінго! Ти переміг!
 • Якщо автомобіль знаходиться за дверима 3, Монті відкриє двері 2. Це тому, що він завжди відкриває двері, за якими знаходиться коза, і він не може відкрити вам двері 1, тому що це був ваш початковий вибір. Виходить, що ви можете перейти до дверей 3, за якими знаходиться автомобіль. Бінго! Ти переміг!

Саме тому, якщо ваша стратегія полягає в тому, щоб перейти від одних дверей до інших, ви виграєте 2/3 = 1/3 + 1/3 часу. (пам’ятайте, вірогідність 1/3, що автомобіль знаходиться за будь-якими конкретними дверима). Таким чином, найкраща стратегія полягає в зміненні дверей – розраховані вірогідності вказують на те, що ви маєте в два рази більше шансів виграти, якщо зробите саме так. Правильна відповідь Бена у фільму «21» вказує на те, що він саме та людина, котра потрібна для «зчитування карт». Це показує не лише той факт, що він розумний, але і демонструє факт його розуміння, що краще йти далі з вибором, який дає тобі максимальні шанси на перемогу. Розуміння цього має важливе значення для успіху «зчитування карт» у грі Блекджек.

В 1990 році аналогічне питання з’явилося в листі у колонці «Запитайте Мерілін», котру вела Мерілін вос Савант, в секції «Парад» (її можна було знайти в деяких недільних гахетах). Мерілін дала правильну відповідь, але багато читачів (в тому числі і професори математики) вважали, що відповідь була неправильною. Так що, ви не сильно переймайтеся, якщо ви також дали невірну відповідь, коли відповідали на це питання самі. Але ж тепер ви все знаєте!

Метод Ньютона-Рафсона

Із класу алгебри можна згадати, що рівняння

Задається квадратною формулою

Уявімо, що замість цього ви хочете знайти значення для х, котре вирішує загальне алгебраїчне рівняння f(x) = 0.

Таке значення для х називається коренем f(x). За винятком спеціальних варіантів f(x), таких як f (x) = a x2 + b x + c, як зазначено вище, неможна знайти корінь за допомогою алгебраїчних операцій.

В фільму «21» професор Міккі Роза ( у виконанні Кевіна Спейсі) читає лекцію про метод Ньютона-Рофсона для находження коренів f(x). Це було розроблено безпосередньо Ісааком Ньотоном і Джозефом Рафсоном в 1600-х роках. Ідея полягає в тому, що для того аби зробити припущення для кореня рівняння (назвемо його х0) і потім використати це припущення для створення значення х (назвемо його х1), котре (сподіваюсь) буде ще ближче до кореня, ніж початкове припущення. Це робиться шляхом малювання дотичної функції f(x) при x=x0 і взяття до уваги х1 в значенні для х, при якому ця пряма лінія проходить через нуль. (Для тих із нас, хто знається на вимірюваннях, зрозуміє, що ця дотична лінія визначається похідною f(x). Повторюючи цю процедуру знову і знову, щоб генерувати х2, х3, і т.д., один (сподіваюсь) отримує значення, котрі все краще і краще приближують до кореня. Я продовжую говорити «сподіваюсь», тому що метод Ньотона-Рафсона не завжди успішний, хоча це , скоріше за все, буде тільки якщо ви зробити хороший початковий вибір. Цей малюнок ілюструє цей метод:

Цей метод був розроблений задовго до того, як існували комп’ютери, але виявився ідеальним для реалізації на комп’ютері: використовують цей цикл для генерації послідовних значень xn.

Підрахунок карт

Хороше обговорення про «підрахунку карт» для гри у Блекджек, ви зможете знайти у цій Вікіпедія статті.

Число Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі

Оригінал тексту під авторством Edson Smith доступний за посиланням.

У серпні 2008 року на одному з комп’ютерів, що належать до
Програми обчислень (PIC) факультету математики
Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі , було виявлено
нове число Мерсенна. Виявляється, це число є найбільшим,
відомим у світі простим числом. Тому відкриття викликало такий
великий інтерес. Намагаючись заощадити час та енергію кожного,
я подумав, що виставлю інформацію в Інтернеті у форматі FAQ.
Оскільки деякі питання, що я отримав, надійшли від людей, які не
мають технічних знань (включаючи дітей), ці FAQ часто не є
технічним. Хоча ви все одно повинні знати, що таке прості числа.
Однак, змушений попередити: хоча я працюю на факультеті
математики, я системний адміністратор, а не математик! Якщо ви
шукаєте серйозну інформацію про Число Марсенна, пропоную
вам відмінний веб-сайт Кріса Колдвелла Числа Мерсенна: історія,
теореми та списки. Інші цікаві сайти: сторінка Вольфрама про
Числа Мерсенна і цікаві цифри та назви Числа Марсенна від
Лендона Курта Нолла.
А тепер, до питань!

П: Що ж таке Число Мерсенна?

В: Якщо коротко, є такий підклас натуральних чисел під назвою
Числа Мерсенна. Вони названі на честь Марена Марсенна,
математика 17-го сторіччя. На момент написання, існує менш ніж
50 відомих чисел Мерсенна.
Усі числа Мерсенна виглядають як 2^P -1, де P — відоме натуральне
число. Перше число Мерсенна — 3, тому що 2 ^2 -1 = 3. Зауважте, що
показник P є простим числом, у цьому випадку 2. Наступне число Мерсенна — 7, оскільки 2 ^3 — 1 = 7, де P є простим числом 3. Далі
йде 31 (2^ 5 — 1), потім 127 (2^ 7 — 1), 8191 (2^ 13 — 1) та 131071 (2^ 17 — 1).
Як бачите, після декількох перших чисел, числа Мерсенна стають
більше дуже швидко. Ось гарна табличка з відомими числами
Мерсенна, що надасть певну перспективу.

Найменші з цих цифр були відомі ще за часів античності, але
навіть у 1951 році було виявлено лише 12. За останні 50 років ще
кілька десятків було виявлено за допомогою комп’ютерів.
Нещодавно відкриті числа Мерсенна надзвичайно великі, з
мільйонами цифр. Число Мерсенна від Каліфорнійського
університету у Лос-Анджелесі має близько 12,9 мільйонів цифр у
довжину.

Зауважте, що всі числа Мерсенна є простими числами, але не всі
прості числа — числа Мерсенна.

П: Що таке число Мерсенна від Каліфорнійського
університету у Лос-Анджелесі? Чому воно таке особливе?

В: Число Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі — це перше число, яке має понад 10 мільйонів цифр.
Воно було відкрито 23 серпня 2008 року на факультеті
математики Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі.
Всі числа Мерсенна особливі, оскільки вони дуже рідкісні, але ця
особливість привернула особливу увагу, оскільки вона претендує
на приз (див. нижче).

Число Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі — 243112609 — 1. Фактичне число — 12 978 189 цифр.
Якщо ви дуже зацікавлені, Лендон Курт Нолл, який вже давно
досліджує число Мерсенна, зрозробив його ось тут . Якщо ви ну,
дуже-дуже зацікавлені, він також надає ціле число англійською
мовою (всі 328 мегабайт) тут .

П: Це перше число Мерсенна від Каліфорнійського
університету у Лос-Анджелесі?

В: Взагалі-то, це восьме число Мерсенна від Каліфорнійського
університету у Лос-Анджелесі!

У 1952 р. Професор Рафаель Робінсон знайшов 5 нових чисел
Мерсенна, використовуючи Західний автоматичний комп’ютер
(SWAC) стандартів Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі, один з найшвидших комп’ютерів свого часу. Були
відкриті 13те та 17те числа Мерсенна, і кожне мало сотні цифр.
Робінсонові числа Мерсенна були знайдені першими за 75 років, і
були першими, які були відкриті за допомогою цифрового
комп’ютера.

У 1961 році, математик Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі, Олександр Гурвіц, відкрив 19те та 20те число
Мерсенна за допомогою комп’ютерного центру IBM 7090
Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. Кожне з цих
чисел мало понад 1200 цифр.

І тепер, через 47 років, традиція Каліфорнійського університету у
Лос-Анджелесі знаходити числа Мерсенна продовжується!
П: Хто шукає числа Мерсенна? І як вони їх знаходять?
В: Тисячі людей, використовують десятки тисяч комп’ютерів та
беруть участь у Широкомасштабному проекті добровільних
обчислень з пошуку простих чисел Мерсенна (GIMPS) —
організоване зусилля, присвячене пошуку чисел Мерсенна. Це
одне з багатьох поточних зусиль у сфері розподілених обчислень, і, можливо, найбільш успішне.

Пошук дуже добре організований. Добрі люди в Primenet
координують ці зусилля протягом останніх 12 років і надають
відмінну програму Prime95 для всіх, хто хоче її запустити. Вони
стежать за тим, які номери було протестовано та забезпечують стійкий потік неперевірених кандидатів у спільноту GIMPS.

Учасники GIMPS оцінюються відповідно до їх продуктивності.
Ви можете знайти нас під назвою UCLA_Math. Ми, як правило,
десь між 40-м і 55-м місцями в рейтингу.

Для того, щоб перевірити лише один номер кандидата, у машини
може зайняти місяць. Але використовуючи силу окремих
комп’ютерів, підключених до інтернету по всьому світі, можна
досягнути швидшого прогресу.

П: Які шанси знайти число Мерсенна?

В: згідно з проектом GIMPS, можливість того, що будь-яке число кандидата буде числом Мерсенна, складає 1 з 150 000.
П: Як насправді тестують числа, щоб виявити, що вони є
числами Мерсенна?

В: Існує багато чисел форми 2 ^P — 1, але не всі з них — числа
Мерсенна. Існує декілька прийомів для перевірки цих чисел, щоб
побачити, що це числа Мерсенна. Але початковим методом
вважається спроба розкласти коефіцієнт показника кандидата P, а
потім спробувати розкласти коефіцієнт числа кандидата, 2^P-1,
використовуючи малі числа.

Існує 75-річний алгоритм під назвою тест Лукаса-Лемера, який
всіма визнаний як найкращий інструмент для тестування чисел
Мерсенна. Програма Prime95 постійно використовує цей метод, а
також деякі інші. Пояснення виходить за обсяги цього документа,
але зацікавлений читач може більше дізнатися тут.

П: Гаразд, навіщо люди шукають числа Мерсенна? Для чого
вони потрібні?

В: З тих же причин, коли люди піднімаються в гори, плавають
невідомими морями і досліджують космос. Це виклик! Цікаво
доторкнутися до обчислювальної математики та шукати щось невідоме, те, чого як ви вважаєте не існує. Як бонус, на відміну
від старих дослідників, ми сидимо в зручних офісних стільцях,
під час наших пошуків!

Це не означає, що числа Мерсенна не мають математичного
значення. Вони, безумовно, цінні в області криптографії, і можуть
мати інші види використання, які ще не були виявлені.

Дослідник простих чисел Кріс Колдвел досліджує цю тему більш
глибоко у своїй статті «Чому люди знаходять ці прості числа?»

П: Окрім виклику, чому ви вирішили приймати участь?

В: Як це було на багатьох інших сайтах, ми зрозуміли, що наша
велика (75 місць) PIC / Математична комп’ютерна лабораторія
використовувала лише частину наявної потужності центрального
процесора. Замість того, щоб дозволити всім цим циклам
витрачати енергію даремно, ми розглянули ряд розподілених
обчислювальних проектів, визначивши, що GIMPS найкраще
підходить для нас. Окрім того, що GIMPS є математичним
проектом, ми виявили, що він дуже добре написаний та не
заважав недосвіченим комп’ютерним користувачам (це не
відносилось до іншого програмного забезпечення, яке ми
досліджували).

Програма з обчислення (PIC) залучає учнів усіх спеціальностей
у всьому університетському містечку. Тому для нас було важливо,
щоб будь-які лабораторні обчислювальні проекти були
зрозумілими для всіх, хто бере участь. GIMPS, безумовно,
відповідає вимогам, і, як бонус, ми подумали, що неформальне
змагання між сайтами GIMPS буде цікавим для наших студентів,
а також підвищить їх обізнаність щодо обчислювальної
математики.

П: Що ви зробили для зауску? Чи було важко?

В: Програмне забезпечення GIMPS Prime95 дуже легке з точки
зору системної адміністрації. Його легко встановити, і воно не
потребує технічне обслуговування.

Програмне забезпечення Prime95 регулярно оновлює інформацію
про стан обробки на центральних комп’ютерах Primenet. Якщо
машина, на якій вона працює, ламається, то обчислення знов
почнуть працювати там, де вони зупинилися, після ввімкнення
комп’ютера. Якщо окремий блок не працює протягом тривалого
часу, Primenet поверне номер і призначить його іншому
користувачеві. А також призначить новий номер, коли машина
знов буде працювати.

П: Як працює верифікація?

В: Коли число Марсенна знайдене, формальне оголошення не
проводиться, поки незалежна сторона не підтвердить цю вимогу.
З винятково великими числами, такими як ці, завжди є невелика
можливість обчислювальних проблеми з використаним
алгоритмом, або з процесором самого комп’ютера (класичний
приклад — проблема з рухомую комою Intel).

Через ці потенційні проблеми, числа Марсенна завжди
перевіряються з використанням абсолютно іншого алгоритму на
комп’ютері з іншою архітектурою. Перевірка може тривати два
тижні або довше.

П: Коли відбулося відкриття? Який комп’ютер це був?

В: Число Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі зареєстрували 23 серпня 2008 року на комп’ютері під
назвою zeppelin.pic.ucla.edu, Dell Optiplex 745 з операційно/
системою Windows XP та процесором Intel Core 2 Duo E6600, що
працює на частоті 2,4 ГГц. Назва «zeppelin»; була частиною нашої
класичної серії Rock Band комп’ютерів.

П: А що там з приводу призових грошей?

В: Electronic Frontier Foundation (EFF), перша організація
інтернет-цивільних свобод, спонсує нагороди «Cooperative Computing Awards«. Ці нагороди мають на меті «заохочувати
звичайних користувачів Інтернету робити внесок у вирішення
величезних наукових проблем», а також надавати призові гроші за
досягнення певних орієнтирів.

EFF має постійну винагороду в розмірі 100 000 доларів США за
відкриття першого простого числа з 10 мільйонами цифр. Число
Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі
має майже 12,9 мільйонів цифр і відповідає критеріям нагороди.
Як тільки офіційні результати будуть опубліковані в відповідному
журналі, приз віддадуть. Це вібудеться в 2009 році найближчим
часом.

За попередньою угодою, лише 50% нагороди належить
першовідкривачеві простого числа з 10 мільйоннами цифр. 25%
призначено на благодійність, і, зважаючи на колективну природу
GIMPS, основну частину від 25% віддадуть першовідкривачам
інших чисел Мерсенна, при цьому невелика сума переходить до
GIMPS.

П: А що це я чую про плакат? Чи буде такий для числа
Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі?

В: Роками компанія під назвою Perfectly Scientific, створює
плакат найбільшого просто числа, відомого на даний час. Плакат
для M44, випущений у 2006 році, використовував надзвичайно
малі шрифтів, щоб стиснути 9,8 мільйона цифр на одному постері
розміром 29 дюймів на 40. Компанія запропонувала ювелірну
лупу разом з плакатом, щоб його можна було прочитати.

Річард Краандалл з Perfectly Scientific нещодавно зв’язався зі
мною, для того щоб повідомити, що плакат числа Мерсенна від
Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі тепер можна придбати. Він коштує $ 99, без рамок і доступний на веб-сайті Perfect Scientific.

П: Як щодо інших нещодавно відкритих чисел Мерсенна?

В: Через два тижні після того як було відкрито число Мерсенна
від Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі, інші 10
мільйонів цифр плюс чисел Мерсенна були виявлені Гансом-
Майклом Елвініче у Німеччині. Розміром у 11.2 мільйони цифр,
десь на 10% менше від числа Мерсенна від Каліфорнійського
університету у Лос-Анджелесі.

Це не перший випадок, коли числа Мерсенна були виявлені поза
порядком. У 1988 році Колквіт і Уельс виявили менше число
Мерсенна, ніж попередні два, відкриті у 1983 і 1985 роках.
На момент написання даного матеріалу число Мерсенна від
Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі вважається 46-м
числом Мерсенна (названим «M46» спільнотою, що шукає числа
Мерсенна), хоч і було виявлено 45м. Число Елвініче — це M45, але
було відкрите 46-м.

Ще одним ускладнення — не всі потенційні прості числа між M39
(відкрите у 2001 році) та число Мерсенна від Каліфорнійського
університету у Лос-Анджелесі були перевірені. І в майбутньому
вони можуть бути знайдені в ширшому діапазоні. Якщо так й
буде, число Мерсенна від Каліфорнійського університету у Лос-
Анджелесі отримає «просування» до M47.

Я щиро дякую всім людям, які допомогли мені з цим документом.
Дякую Селу Зап’єн та Мері Маргарет Сміт за їх відмінну
коректуру, і Джиму Картеру за допомогу зі структурою та
організацією. Я особливо хочу подякувати Роберту Джонсону,
який переконався, що кожне висловлювання, яке я зробив, було
дійсним і який обережно виправив мої численні непорозуміння.
Ці FAQ створені та розроблені Едсоном Смітом. Остання правка
липень, 2018.

Что такое семантика?

Оригинал статьи под авторством Richmond H. Thomason доступен по ссылке.

Объяснение: этот документ является попыткой сделать загадочную и не очень понятную область исследования понятной тому, кто не знаком с логикой или лингвистикой. Первоначально он был написан для энциклопедии, с целью дать что-то доступное даже для дошкольной аудитории. Но этого нет ни в одной энциклопедии, потому что я не хотел писать что-то в спецификации редакторов, а они не хотели менять свои спецификации. Этот эпизод является еще одним примером того, насколько плохо семантики сделали работу, чтобы даже хорошо информированные миряне не знали, какие проблемы существуют в этой области.

Семантика изучает значение языковых выражений. Язык может быть естественным, таким как английский и Навахо, или искусственным, какими являются языки программирования. Значение в естественных языках изучают в основном лингвисты. На самом деле семантика является одной из основных отраслей современной лингвистики. Теоретические информатики и логики работают с искусственными языками. В некоторых областях информатики эти разделения пересекаются. В машинном переводе, например, ученые сферы компьютерных технологий могут захотеть связать тексты на естественном языке с абстрактными представлениями их значений. Для этого они должны создавать искусственные языки с представлением значений.

Существуют прочные связи семантики с философией. В начале этого века философы проделали большую работу в семантике, и некоторые важные работы все еще выполняются философами.

Всем, кто говорит на языке, обладает поистине удивительной способностью рассуждать о смыслах текстов. Возьмем, к примеру, предложение:

(S)Я не могу развязать этот узел одной рукой.

Несмотря на то, что вы, вероятно, никогда не видели этого предложения, вы можете легко увидеть следующие вещи:

 • Предложение информирует о способностях того, кто говорил или писал его. (Назовем это лицо говорящим).
 • Оно также об узле, может быть, о том, на который указывает говорящий.
 • Предложение отрицает, что говорящий обладает определенными способностями. (Это вклад слова «не могу».)
 • Развязывание – это способ сделать что-то не связанным.
 • Предложение не означает, что узел имеет одну руку. Оно связано с тем, сколько рук используется для развязывания.

Смысл предложения – это не просто неупорядоченный набор значений его слов. Если бы это было правдой, то «ковбои ездят на лошадях» и «лошади ездят на ковбоях » означали бы одно и то же самое. Поэтому нам нужно подумать об устройстве значений.

Вот расстановка, которая, кажется, выявляет отношения значений в предложении (предложениях).

Не [ я [в состоянии [ [[[сделать [не [связанным]]] [этот узел ]] [ одной рукой] ] ] ]

Единица [Сделать [Не [Связанным]]] здесь соответствует акту развязывания; она содержит субъединицу, соответствующую состоянию развязывания. Более крупные единицы соответствуют акту развязывания-этого-узла и развязать-этот-узел-одной-рукой. Затем этот акт сочетается с возможностью сделать большую единицу, соответствующую состоянию «быть в состоянии развязать узел одной рукой». Этот блок совмещается с «Я думаю, что нахожусь в этом состоянии, то есть, мысль, что я-способен-развязать-узел-с-одной-стороны. Наконец, это сочетается с НЕ и мы получаем отрицание этой мысли.
Идея о том, что осмысленные единицы систематически объединяются, образуя большие осмысленные единицы, и понимание предложений является способом разработки этих комбинаций. Наверняка это самая важная тема в современной семантике.

Лингвисты, изучающие семантику, ищут общие правила, выявляющие связь между формой, то есть наблюдаемым расположением слов в предложениях, и их значением. Это интересно и сложно, потому что эти отношения очень комплексные.

Семантическое правило для английского языка может сказать, что простое предложение, включающее слово «не может», всегда соответствует значению

Не [ В Состоянии … ],

но никогда никому не нравится

Способный [ Не … ].

Например, » я не могу танцевать» означает, что я не могу танцевать; это не значит, что я не могу не танцевать.

Чтобы присвоить значения предложениям языка, необходимо знать, что они собой представляют. Это работа другой области лингвистики, называемой синтаксисом, чтобы ответить на этот вопрос, предоставляя правила, которые показывают, как предложения и другие выражения строятся из меньших частей и, в конечном счете, из слов. Смысл предложения зависит не только от содержащихся в нем слов, но и от его синтаксического состава:

(S) Это может причинить вам боль,

например, двусмысленно – оно имеет два разных значения. Они соответствуют двум различным синтаксическим структурам. В одной структуре «Это» является предметом, и «может» — это вспомогательный глагол (который означает “способность”), а в другом «Это» может является предметом и «может» — это существительное (с указанием своего рода контейнером).

Поскольку смысл предложения так тесно зависит от его синтаксической структуры, лингвисты много думали о взаимоотношениях между синтаксической структурой и значением; на самом деле, свидетельство о двусмысленности является одним из способов проверки идей о синтаксической структуре.

Вы ожидаете, что эксперт в семантике много знает о том, что такое значения. Но лингвисты не очень успешно ответили на этот вопрос. Это может показаться плохой новостью для семантики, но на самом деле не редкость, что основные концепции успешной науки остаются проблематичными: физику, вероятно, будет трудно сказать вам, какое сейчас время. Природа смысла и природа времени являются основополагающими вопросами, которые обсуждаются философами.

Мы можем немного упростить проблему, сказав, что, какими бы ни были значения, нас интересует буквальное значение. Часто, значительно больше, чем смысл предложения, который передается, когда кто-то использует его. Предположим, что Кэрол говорит: «Я должна учиться» в ответ на вопрос » Ты можешь пойти в кино сегодня вечером?». Она имеет в виду, что ей нужно учиться этой ночью, и это причина, по которой она не может пойти в кино. Но предложение, которое она использовала буквально, означает только то, что она должна учиться. Небуквальные значения изучаются в прагматике, области лингвистики, которая занимается дискурсивными и контекстуальными эффектами.

Но что такое буквальный смысл? Есть четыре вида ответов: (1) Вы можете уклониться от вопроса или (2) обратиться к использованию или (3) обратиться к психологии или (4) рассматривать значения как реальные объекты.

(1) первая идея предполагает попытку реконструировать семантику, так что это можно сделать, не обращаясь к понятиям. Оказывается, это трудно сделать, по крайней мере, если вы хотите теорию, которая делает то, что лингвистические семантики хотели бы, чтобы она делала. Но эта идея была популярна в начале двадцатого века, особенно в 1940-х и 1950-х годах, и с тех пор несколько раз возрождалась, потому что многие философы предпочли бы обойтись без смыслов, если это вообще возможно. Но эти попытки, как правило, игнорируют лингвистические требования, и по различным техническим причинам не были очень успешными.

(2) когда носитель английского языка говорит It’s raining’ («идет дождь»), а французский говорит «Il pleut», можно сказать, что здесь применяется общая схема использования. Но никто не знает, как охарактеризовать то, что два высказывания имеют общего без призыва к здравому смыслу. (В данном случае это означает, что идет дождь.) Таким образом, эта идея, похоже, не объясняет, что такое значения.

(3) Здесь вы попытаетесь объяснить значения как идеи. Это старая идея, и она все еще популярна; в наше время, она принимает форму развития искусственного языка, который захватывает «внутренние когнитивные представления» идеального мышления и агента речи. Проблема с этим подходом заключается в том, что методы современной психологии не оказывают большой помощи в том, чтобы рассказать нам в целом, каковы эти внутренние представления. Эта идея, похоже, еще не привела к методологии, которая может создать работоспособную семантическую теорию.

(4) Если вы говорите, что значение «Марс» – это определенная планета, по крайней мере, у вас есть смысловое отношение, с которым вы можете справиться. С одной стороны, есть слово «Марс», а с другой – этот большой шар материи, кружащийся вокруг Солнца. Эта ясность хороша, но трудно понять, как вы могли бы охватить весь язык таким образом. Например, это не очень помогает нам сказать, что означают предложения. А как насчет другого значения слова » Марс’? Должны ли мы верить в Римского Бога, чтобы сказать, что «Марс» имеет смысл? А как насчет «самого большого числа»?

Подход, который поддерживает большинство семантиков, представляет собой сочетание (1) и (4). Используя методы, аналогичные тем, которые используются математиками, вы можете создать сложную вселенную абстрактных объектов, которые могут обслуживать значения (или обозначения) различных видов языковых выражений. Поскольку предложения могут быть либо истинными, либо ложными, значения предложений обычно включают в себя два истинных значения true и false. Вы можете создать искусственные языки для разговора об этих объектах; некоторые семантики утверждают, что эти языки можно использовать для охвата внутренних когнитивных представлений. Если это так, то это также будет включать элементы (3), психологического подхода к значениям. Наконец, ограничивая свое внимание на отдельных частях естественного языка, вы часто можете избежать сложных вопросов о том, что такое значения в целом. Вот почему этот подход в какой-то степени уклоняется от общего вопроса о том, что такое значения. Однако, есть надежда, что, так как покрыто большинство языковых конструкций, тем лучше и больше адекватных представлений о смысле будет возникать.

Хотя «истинные значения» могут казаться искусственными как компоненты смысла, они очень удобны в разговоре о значении таких вещей, как отрицание. Семантическое правило для отрицательных предложений говорит, что их значения похожи на значения соответствующих положительных предложений, за исключением того, что значение истины переключается, ложно вместо истинного и истинно вместо ложно. «Не идет дожль» true, если ‘Идет дождь’ имеет значение false, и false, если ‘идет дождь’ – тогда true.

Значения истинности также обеспечивают связь с действительностью и обоснованностью рассуждений. (Допустимо вывести предложение S2 из S1 в случае, если S1 не может быть истинным, когда S2 ложно.) Этот интерес к обоснованному рассуждению обеспечивает прочную связь в работе с семантикой искусственных языков, поскольку эти языки обычно разрабатываются с учетом некоторой задачи рассуждения. Логические языки предназначены для моделирования теоретических рассуждений, таких как математические доказательства, в то время как компьютерные языки предназначены для моделирования различных общих и специальных задач рассуждения. Валидность полезна в работе с доказательствами, потому что она дает нам критерий правильности. Это полезно во многом так же, как с компьютерными программами, где она иногда может быть использована чтобы доказать правильность программы, или (если доказательство не получается), чтобы обнаружить недостатки в программах.

Эти идеи (которые действительно исходят из логики) оказались очень мощными в обеспечении теории того, как значения предложений естественного языка зависят от значений слов, которые они содержат, и их синтаксической структуры. За последние сорок лет или около того, был достигнут большой прогресс в разработке этого, не только для английского, но и для широкого перечня других языков. Это значительно облегчает тот факт, что человеческие языки очень похожи на те правила, которые необходимы для проецирования значений из слов в предложения; в основном они отличаются своими словами и деталями синтаксических правил.
В последнее время возрос интерес к лексической семантике, то есть к семантике слов. Лексическая семантика – это не столько попытка написать «идеальный словарь». (Словари содержат много полезной информации, но на самом деле не дают теории значения или хорошего представления значений.) Скорее, лексическая семантика связана с систематическими отношениями в значениях слов и повторяющимися шаблонами между различными значениями одного и того же слова. Не случайно, например, вы можете сказать: «Сэм съел виноград» и «Сэм съел», первый говорит, что съел Сэм, а второй просто говорит, что Сэм съел что-то. То же самое происходит со многими глаголами.

Логика помогает в лексической семантике, но лексическая семантика полна случаев, когда значения тонко зависят от контекста, и есть исключения из многих обобщений. (Подорвать что-то – значит заминировать под ним; но понять что-то – значит не стоять под ним. Таким образом, логика не переносит нас так далеко, как кажется в семантике предложений.
Семантика естественного языка важна в попытке сделать компьютеры более способными работать непосредственно с человеческими языками. В одном типичном приложении есть программа, которую нужно использовать. Запуск программы требует использования искусственного языка (как правило, специального командного языка или языка запросов), который говорит компьютеру, как сделать некоторые полезные рассуждения или вопрос – ответ на задачу. Но это расстраивает и отнимает много времени, чтобы научить этому языку всех, кто может захотеть взаимодействовать с программой. Таким образом, часто стоит написать вторую программу, интерфейс на естественном языке, который посредничает между простыми командами на человеческом языке и искусственным языком, который понимает компьютер. Здесь, конечно, нет путаницы в том, что такое значение; значения, которые вы хотите прикрепить к командам естественного языка, являются соответствующими выражениями языка программирования, который понимает машина. Многие ученые компьютерщики считают, что семантика естественного языка полезна при разработке подобных программ. Но это только часть картины. Оказывается, большинство английских предложений неоднозначны в понижающей степени. (Если в предложении всего пять слов, и каждое из этих слов имеет четыре значения, это само по себе дает потенциально 1,024 возможных комбинированных значений.) Как правило, только некоторые из этих потенциальных значений будут вполне правдоподобными. Люди очень хорошо фокусируются на этих правдоподобных значениях, не будучи заваленными непреднамеренными значениями. Но это требует здравого смысла, и в настоящее время у нас нет очень хорошего представления о том, как заставить компьютеры имитировать такой здравый смысл. Над этим работают исследователи в области компьютерных наук, известной как Искусственный интеллект. Между тем, при создании интерфейсов на естественном языке можно использовать тот факт, что конкретное приложение (например, получение ответов из базы данных) ограничивает то, что может сказать пользователь. Используя это и другие умные методы, можно создавать специализированные интерфейсы на естественном языке, которые работают очень хорошо, хотя мы еще далеки от того, чтобы выяснить, как заставить компьютеры универсально понимать естественный язык.

Семантика, вероятно, не поможет вам узнать значение слова, которое вы не понимаете, хотя она может многое сказать о паттернах значений, которые вы находите в словах. Это, конечно, не поможет вам понять смысл одного из сонетов Шекспира, так как поэтическое значение настолько отличается от буквального значения. Но чем больше мы узнаем о семантике, тем больше мы узнаем о том, как языки мира соотносят формы со значениями. И делая это, мы узнаем много нового о себе и о том, как мы думаем, а также приобретаем знания, которые полезны во многих областях и приложениях.

Канспект: легалізацыя амерыканскіх індзейцаў (Вясна 2001)

Арыгінал артыкула аўтарства Peter d’Errico даступны па спасылцы.

Апісанне курсу

«Федэральны індзейскі закон», як ён называецца ў справах і статутах, гэта аснова, прызначаная дзяржавай Злучаных Штатаў для сваіх уласных мэтаў адносна людзей, якія існавалі да Злучаных Штатаў і існуюць да гэтага часу. У гэтым кантэксце розніцы паміж «амерыканскім індзейцам» і «карэнным амерыканцам » не існуе. Абодва выпадкі — назвы дадзеныя прыезджымі. Існуе шмат розных людзей, сотні, якія маюць свае ўласныя імёны.

«Легалізацыя» — назва працэсу інкарпарацыі ў прававую сістэму, якая існуе па-за і не залежыць ад сістэмы. «Легалізацыя амерыканскіх індзейцаў» азначае працэс, па якім закон Злучаных Штатаў закрануў жыцці людзей, якія існавалі да закона.

Заходняя сістэма кіравання законам — гэта прадукт доўгіх і крывавых пакут сярод людзей, якія прыйшлі каланізаваць гэтую зямлю, а далей прызначыць «федэральны індзейскі закон» у дачыненні да мясцовага насельніцтва. Некаторыя кажуць, што сістэма развілася да сваёй сапраўднай формы дзякуючы змяшчаючыйся інфармацыі, якую карэннае насельніцтва прапанавала каланістам. У любым выпадку, легальная сістэма, якая стварыла «федэральны індзейскі закон», з’явілася ў гэты свет няпоўна. У яе ёсць гісторыя, і гэтая гісторыя ўсё яшчэ працягваецца. Вывучэнне «легалізацыі амерыканскіх індзейцаў» пралівае святло на гэтую гісторыю так, быццам яе даведаюцца з працягваючыйся гісторыяй людзі, да каго яна ставіцца.

Кнігі

Лора Тохе, Сёння няма сумленнага слова (Albuquerque, NM: West End Press, 1999)
Эла Кара Дэлория, Вадзяны лілея (Lincoln, NB: University of Nebraska Press, 1988)
Рэнард Стрыклэнд, Помста Тонта (Albuquerque, NM: Універсітэт Нью-Мексіка Press, 1997)
Джыл Лепор, Імя вайны (Нью-Ёрк: Альфрэд А. Нопф, 1998)
Неабходнае для курса: Выбраныя адрэдагаваныя артыкула. Бібліяграфічная інфармацыя для неабходнага для курса.

Увядзенне

Што ў назве? «Амерыканскія індзейцы» / «карэнныя амерыканцы» што ў працэсе? «легалізацыя»

ВІДЭА: «Індзейцы, ізгоі і Энджы Дэбо» «Эпізод з тэлевізійнай праграмы PBS: амерыканскі вопыт; 1988. Кароткая біяграфія гісторыка Энджы Дебо. Акцэнт на яе даследаванні ў 1930-х, раскрывае рэгіянальную таямніцу, якая пазбавіла індзейцаў Аклахомы зямель, багатых нафтай і спробы дзяржавы і камерцыйнай цікавасці здушыць яе знаходкі.

Гісторыя — ЧыяГісторыя?

Зразумець, што / як сканструяваны мінулае, сучаснасць і будучыня як перспектывы і дыскурсы.

Да прачытання

Лора Тохе, Сёння не існуе сумленнага слова
Джыл Лепоре, ўвядзення, пралог і частка першая, Імя вайны
НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Люіс Сахагун «Жорсткае злачынства акружае рэзервацыі»
Томас Клавин, «Чакаючы: землі для выжывання»
Марк Стывенс «Помста правадыра Джозэфа»

Анлайн:
«Месяц Нацыянальнай індзейскай спадчыны, 1996

ВІДЭА:
«Ішы: Апошні яшы» прэзентацыя фільма A Rattlesnake Productions 1992. Паказвае далейшыя даследаванні Джэфа Рыффе па Ішы, апошняга выжыўшага члена яшы, карэннага амерыканскага племя ў Паўночнай Каліфорніі; разгорнутае даследаванне ўпершыню апісана ў кнізе: Ішы, апошні яшы, дакументальная гісторыя / пад рэдакцыяй Роберта Ф. Хайзера і Тэадора Крэбера.

Цяпер вы бачыце, а цяпер не

Атрымаць агульнае ўяўленне пытання «федэральнага індыйскага закона» Злучаных Штатаў.

Да прачытання

Рэнард Стрыкланд, глава 3, Помста Тонта

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Піцер д’Эррыка, «Карэнныя амерыканцы ў амерыканскай палітыцы»

Анлайн:
Poodry v. Tonawanda Band, 85 F.3d 874 (1996))

Відэа: «Канфлікт Мэшпі» рэжысёры: Марк Ганнінг і Морын МакНамара, 1984. У жніўні 1976 індзейцы Вампаноаг з Мэшпі зарэгістравалі заяўку на выкарыстанне тэрыторыі ў Федэральным раённым судзе, што паклала пачатак перыяду сацыяльнай і эканамічнай бязладзіцы ў горадзе. Прашэнне, якое было вырашана супраць Вампаноаг і перададзена на разгледзенне ў Вярхоўны Суд, заяўляла, што тры чвэрці горада былі аднятыя ў Вампаноаг з-за парушэння федэральнага індзейскага акта аб невыдаванні 1790-га г. Гэты дакументальны фільм вывучае гістарычнае развіццё гэтай канфрантацыі і яе эфекты на маленькі горад Кейп Код Машпі.

Палітыка адрознення

Вывучыць некалькі паняццяў роўнасці і няроўнасці ў дыскурсе расавага адрознення.

Да прачытання

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:

Элізабэт Кук-Лін, «Стогадовая хвіліна з індзейскай краіны; або ўрокі па хрысціянізацыі абарыгенаў Амерыкі з прыкладу біскупа Уільяма Хобарта Хэра»
Вількам І. Вошберн, рэд. «Парадкі Масачусецкага агульнага суда»
Цветан Тадораў «Роўнасць або няроўнасць»
Стывен Т. Ньюкамб, «Язычнікі ў Зямлі Абяцанай»
Ян Ф. Лопез, «Белы па законе»

Анлайн:
Davis v. Sitka School Board, 3 Alaska 481 (1908)

ВІДЭА:
«Захавальнік веры» Відэа містычнага агню, 1991. Захавальнік веры Орэн Ліанс, правадыр клана чарапахі племя Анандага, абмяркоўвае старажытныя прароцтва карэнных амерыканцаў аб экалагічных катастрофах, з якімі цяпер сутыкнулася грамадства. Ліанс кажа пра павагу да прыроды, аб духоўных асновах закона, важнасці ўдзелу ў грамадстве і аб нашай адказнасці за будучыя пакаленні.

Хрысціянскі нацыяналізм

Зразумець шлях(і) па якіх закон Злучаных Штатаў стварыўся на паняццях хрысціянскай перавагі.

Да прачытання

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Johnson v. McIntosh, 21 U.S. 543 (1823)
Cherokee Nation v. Georgia, 30 U.S. 1 (1831)
Worcester v. Georgia, 31 U.S. 515 (1832)
Люіс Філлер і Ален Гуттман «Знішчэнне народа Чэрокі» (урыўкі)
Хараса Грылі «Джорджыя і індзейцы»
Джозэф С. Бурке, «Справы Чэрокі: вывучэнне ў законе, палітыцы і маралі» (урыўкі)

Мясцовы каланіялізм

Зразумець стаўленне паміж Злучанымі Штатамі і карэнным насельніцтвам, як форма каланіялізму.

Да прачытання

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Вайн Делорыя мл. і Кліфард Літл «Эвалюцыя племянной дзяржавы»
Стывен Тулберг, «Стварэнне і знішчэнне племяннога савета Хобі»
Філіпс С. Делорыя «Эра самавызначэння індзейцаў: кароткі агляд»

Анлайн:
Вальтэр Л. Вільямс «Індзейская палітыка Злучаных Штатаў і дэбаты аб далучэнні Філіпін: ўцягванне ў крыніцы амерыканскага імперыялізму», часопіс амерыканскай гісторыі, т. 66, № 4. (Сакавік, 1980), стар. 810-831.

ВІДЭА:
«Разбітая Вясёлка» Direct Cinema, 1985. Якая атрымала ўзнагароду акадэміі за дакументальны фільм аб гвалтоўным перасяленне 12,000 індзейцаў Наваха, якія цяпер знаходзяцца ў Арызоне. Хоць федэральнае кіраванне сцвярджае аб распачатым дыспуце паміж плямёнамі Наваха і Хопи, гэты фільм ясна адлюстроўвае, што перасяленне паслужыць ўсталёўцы энергетычнага развіцця. Разбітая Вясёлка кажа за ўсе карэнныя народы, якія пакутуюць, каб выжыць, як асобы і асобныя культуры перад тварам Заходняй тэхналогіі.

ЭКЗАМЕН

ЗАПРОШАНЫ ГОСЦЬ
«Каляпалярныя людзі з рускага пункту гледжання», праф.Вашчанка.
Ўласнасць і эканоміка
Вывучыць ідэі і функцыі уласнасці ў супольнай і «прыватнай» эканоміцы; і канфлікты паміж гэтымі формамі эканомікі.

Да прачытання

Джыл Лепоре, частка два, Імя вайны

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Вільям Кронан «Звязваючы зямлю» і «Сыравіна палявання»
Вільк і. Вошберн «Індзейская зямля і яе надзеў»
Фрэнсіс Пол Пруча, выбарка з «Залежнасці»
М. Анэт Джэймс, выбарка з «Федэральнай палітыкі індзейскага самавызначэння»
Ворд Чэрчыль, выбарка з «Зямля-наша маці»

ВІДЭА:
«Людзі ракі» Filmmakers Library, 1990. Гісторыя Дэвіда Сахэпі, карэннога амерыканскага духоўнага лідэра, які быў прысуджаны да пяці гадоў турмы за тое, што прадаў 317 ласосяў па-за сезона. Даследуе гістарычны канфлікт з нагоды запасаў ракі Калумбія і палітычных рознагалоссяў, якія ўцягнулі правы лоўлі рыбы і права на рэлігійную свабоду.

Закон і грамадства

Даследаваць розныя ідэі і практыкі улады і паўнамоцтва, параўноўваючы «дзяржаўную» і «племянную» сістэмы.

Да прачытання

Джыл Дэпорэ, частка тры, Імя вайны

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:

Уілфрэд Пеллецір, «Два артыкулы»
Уолтар Мілер «Дзве ідэі паўнамоцтва»
Джэймс У. Зайон і Робер Яззі «Карэнны закон у Паўночнай Амерыцы на світанку заваёвы»
Дэвід Холстрам «Індзейскія традыцыі дапамагаюць «Пэюшчаму мястэчку» схаваць сваю рэпутацыю»

ВІДЭА:
«Размова з Філіпам Дэры» [1979] Філіп Дэры лекар Маскоги / Крык, традыцыйны духоўны лідэр, саветнік амерыканскага індзейскага руху, у яго бралі інтэрв’ю падчас незалежнай канферэнцыі Машпі Вампаноаг ў 1979.

Культурнае [пера] прызначэнне

Даследаваць пытанні «інтэлектуальнай уласнасці», уключаныя ў культурную прадукцыю, рэпрадукцыю, прызначэнне і рэпатрыяцыю адносна святых прадметаў, мастацтва, промыслу і літаратуры.

Да прачытання

Рэнард Стрикланд, кіраўніка 2, 4, 6, Помста Тонта Revenge

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Дэніс Фокс « » індзейскае мастацтва і промысел: Значэнне»
Кей Валкингстик « » індзейскае мастацтва і промысел: разнастайнасць»

Анлайн:
Акт абароны і рэпатрыяцыі магіл амерыканскіх індзейцаў (NAGPRA)
Індзейскае мастацтва і промыслаў: прычына скажэнні тавараў, вырабленых індзейцамі
Скажэнне тавараў і прадукцыі, вырабленай індзейцамі

ВІДЭА:
«Малюючы індзейцаў» адукацыйныя Дакументальныя крыніцы, 1992. Выкарыстоўваючы эклектычную сумесь інтэрв’ю, пастановачных сцэн і графічных малюнкаў, гэты фільм уяўляе пункт гледжання карэннага амерыканца аб неадпаведнасці паміж самаўспрыманнем і прынцыпова натхнёнай культурай белых і Галівуда інтэрпрэтацыяй амерыканскіх індзейцаў.

Сацыяльныя адносіны

Даследаваць некаторыя пытанні, якія ўзніклі з-за адрознення паміж «племяннымі» роднаснымі адносінамі і дзяржаўным «індывідуалізмам».

Да прачытання

Эла Кара дэ лория, вадзяны лілея

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Элізабэт Кук-Лін « » выпадак вялікай трубы»
Леанард Б. Джымсан, » адносіны паміж бацькам і дзіцем па законе і па традыцыі Наваджо»

Анлайн:
Акт аб дабрабыце індзейскага дзіцяці
Пітэр д’эрикко, » традыцыйныя практыкі клана Наваджо»

ВІДЭА:
«»Вялікі дух у дзюры» CTC-TV, Minneapolis, Mn., 1983 Дакументальны фільм пра амерыканскіх індыйскіх зняволеных і іх рэлігійных практыках.

ЭКЗАМЕН

Мінулае, сучаснасць і будучыня

Даследаваць прыроду памяці, прэзентацыі, рэпрэзентацыі, ўяўлення і самавызначэння.

Да прачытання
Джыл Лепоре, частка чатыры і эпілог, Імя вайны
Рэнард Стыклэнд, глава 7 і пасляслоўе, помста Тонта

НЕАБХОДНАЕ ДЛЯ КУРСА:
Элізабэт Кук-Лін, «Чаму я не магу чытаць Уоллеса Стэгнера»

ВІДЭА:
«Гісторыя возера Алкалі: гонар за ўсё», Native American Public Broadcasting Consortium, [199-?], пачатак 1986. Драма пра тое, як індзейцы Брытанскай Калумбіі Шусвап засяродзіліся на адмове ад сваёй культуры і залежнасці ад алкаголю, і пра тое, як яны выправіліся.

Короткі замітки про Класичний Науатль

Оригинал статьи под авторством David K. Jordan.

Що таке Науатль?

Науатль – це мова, якою розмовляють в південно-центральній Мексиці. Це була адміністративна мова імперії Ацтеків, і, відповідно, становила великий інтерес для іспанських іммігрантів, які пізніше успадкували адміністративні функції в Мексиці. Вид Науатля представлений в ранніх колоніальних текстах називається «Класичним», на відміну від Науатлю який використовувався в більш пізні часи.

Оскільки знання Науатля було так важливо для ранньої іспанської, він був суттєвим предметом наукової зацікавленості до середини XVI століття. Відповідно, у нас є довгі записи про нього, і в деякому плані це робить його одною з найцікавіших з корінних американських мов для вивчення. Дійсно, Науатль може стати справжньою пристрастю.

Хоча все ще є носії мови Науатль, ймовірно, можна з упевненістю сказати, що всі, крім найстаріших його носіїв, з них – двомовні на іспанській мові. І в цілому, пізній Науатль показує вплив іспанської мови, а також триваючу еволюцію тенденцій, які вже відбувалися у ранньому Науатлі.

Написання і вимова класичних слів Науатль

Оскільки написання Науатль спочатку ґрунтувалося на орфографічних конвенціях іспанської мови XVI століття, то тексти на Науатлі зазвичай «вимовляються як іспанська» , з наступними винятками і зауваженнями:

 • Наголос на слова падає на передостанньому голосному (виключаючи U) незалежно від кінцевих приголосних.
 • X вимовляється як англійська SH.
 • LL вимовляється як довгий L (не так як іспанською мовою).
 • TL вважається єдиним приголосним, а не повним складом.
 • U не є незалежною голосною. Єдиними голосними Науатля є A, E, I і O, хоча кожна з них може бути довгою чи короткою.
 • CU і UC вимовляються як KW.
 • HU І UH вимовляються як w.
 • H без сусіднього U являє собою «тиху» гортанну зупинку (як у go_over); в сучасному Науатлі він іноді має звук, подібний англійському H, і, можливо, мав значення у деяких діалектах класичного Науатля. (Для англомовних, вимова H як англійської H насправді не помилкова і має ту перевагу, що допомагає пам’ятати, що він є.)
 • C перед E або I вимовляється як англійська S. (буква S не використовується в класичному Науатлі.)
 • Z вимовляється як англійська S. (буква S не використовується в класичному Науатлі).

Однак протягом століть спостерігалася значна нестабільність в написанні Науатля. Деякі загальні варіації:

 • Букви U і O можуть використовуватися, щоб представляти звук О.
 • Буква U сама по собі може використовуватися замість UH або HU для представлення звуку W. (Під час завоювання письмові букви V і U зазвичай змінювалися по-іспанськи замість їх сучасних значень, тому U дійсно набула значення сучасної англійської W.)
 • Буква H, що представляє ковтальну зупинку, може записуватись або не записуватись. (Іспанці, як правило, не чули її, тому й часто опускали.)
 • Довжина голосних може позначатись, а може і ні. Зазвичай вона не позначається.
 • Приголосна Y може бути позначена буквою I.
 • Голосна I може бути написана через букву Y.
 • Буква Ç (C з хвостиком під ним) може бути використана замість Z, щоб представляти звук S.

Починаючи з ХХ століття американські лінгвісти, що працюють з сучасним Науатлем, іноді вважали за потрібне написання, які мало нагадує Іспанську (і навіть більше збігається з англійською). Отже:

 • W може використовуватися замість HU або UH для звуку W.
 • K може використовуватися замість QU/C для позначення звуку K.
 • S може використовуватися замість Z/C для звуку S.

У деяких випадках інші літери, доступні без клавіатури і включені в дуже мало шрифтів, використовуються для TL, CH, CU / UC і TZ, щоб підкреслити, що це поодинокі приголосні, а не буквосполучення.*

* Дивні літери – професійний ризик при роботі лінгвіста. Простим смертним їх важко зрозуміти, а ще важче надрукувати.

Влияет ли рост населения на деградацию окружающей среды?

Оригинал статьи под авторством Sharon Beder.

Люди в богатых странах с большой готовностью воспринимают рост численности населения как причину ухудшения состояния окружающей среды. На самом деле, необходимость ограничения роста численности населения в странах с низким уровнем дохода была одним из главных пунктов разногласий между странами с низким и высоким уровнем дохода на недавнем Саммите Земли (Earth Summit). В докладе Брундтланда (Brundtland) утверждается, что быстрый рост населения в некоторых частях света не может быть обеспечен за счет имеющихся экологических ресурсов. А это ставит под угрозу шансы на то, что каждый человек сможет получить необходимое жилье, продовольствие, медицинское обслуживание и энергоснабжение (стр. 11).

Население рассматривается как проблема третьего мира, поскольку именно там население растет быстрее всего. Доклад Брундтланд утверждает, что общие темпы роста численности населения в промышленно развитых странах составляют менее 1 процента и сокращаются, а численность населения в этих странах к 2025 году возрастет лишь с 1,2 миллиарда человек до 1,4 миллиарда человек. В то же время, численность населения в странах с низким уровнем дохода, по оценкам, увеличится с 3,7 миллиарда человек в 1985 году до 6,8 миллиарда человек в 2025 году. В связи с этим заявляется, что «сейчас задача заключается в быстром снижении темпов роста населения, особенно в таких регионах, как Африка, где эти темпы увеличиваются » (с. 100).

Однако, мнение о том, что рост населения в странах с низким уровнем доходов является одной из основных причин неустойчивого развития является спорным. Хотя большинство людей согласны с тем, что ухудшение состояния окружающей среды является комбинацией влияния численности населения, использования ресурсов на одного человека и воздействия на окружающую среду на единицу используемых ресурсов (или населения, потребления и технологии), существует тенденция, что некоторые люди испытывают стресс в связи с двумя другими факторами.

Например, в одном из научных трудов в журнале Австралийского фонда охраны природы Habitat Australia говорится: «не может быть никаких сомнений в том, что неуклонный рост численности людей представляет собой самую большую угрозу стабильности нашей окружающей среды» (сокращенно 1991, стр. 12). Другой автор, который пишет для уважаемого американского журнала Technology Review, отметил: «Продолжающийся всплеск человеческой экспансии опасно выводит из строя сложный экологический баланс, который поддерживает жизнь» (Fornos 1992, с. 14). Принц Уэльский на Саммите Земли сказал мировым лидерам, что произойдет глобальная катастрофа, пока не решатся проблемы роста населения и нищеты, которые, по его мнению, вызывают разрушение окружающей среды (Erlichman 1992, с. 22).

Против

Идея о том, что рост населения приводит к ухудшению состояния окружающей среды, подверглась резкой критике. Холмберг, Басс и Тимберлейк (Holmberg, Bass и Timberlake) говорят об этом: «Представители Севера склонны подчеркивать рост населения как причину деградации окружающей среды и неустойчивого развития на юге. Рост населения, говорят они, является основной причиной. Большинство из них согласны с таким анализом, поскольку рост численности населения является одной из проблем, в которой, по всей видимости, нельзя винить промышленно развитые страны.»(1991, с. 32)

А в статье журнала New Scientist сказано: «Это будет пародией на справедливость и истину, если богатые страны будут использовать рост населения в бедном мире в качестве дымовой завесы для собственного чрезмерного потребления и промышленного загрязнения.»(‘Too many people’ 1992, с. 3)

Вандана Шива, индийский писатель и активист, утверждает, что существуют четыре основные причины, почему рост населения в странах с низким уровнем дохода не является основной причиной деградации окружающей среды:

 • Растущее число бедных в странах с низким уровнем дохода не может позволить себе покупать и использовать большинство продуктов, вызывающих экологические проблемы, такие, как ХФУ, вызывающие разрушение озонового слоя.
 • Большое количество бедных людей в этих странах использует лишь незначительную долю ресурсов, которые употребляются большинством людей в богатых странах, и состоятельные люди в их собственных странах. [New Scientist сообщает, что самые богатые страны мира теперь имеют доходы на человека в 65 раз больше, чем беднейшие страны мира, и что это неравенство удвоилось за последние 30 лет («Too many people» 1992, с. 3). Каждый ребенок, родившийся в богатом обществе, будет потреблять в 10-100 раз больше ресурсов и способствовать такому же загрязнению. «Американская семья из трех детей, по логике, во много раз опаснее для планеты, чем африканская семья из восьми (или даже восьмидесяти) детей» (Pearce, F. 1992 c. 47)].
 • Производственные процессы и технологии, разработанные на Севере, «по своей сути разрушают окружающую среду».
 • Рост населения обусловлен нищетой и отчуждением ресурсов. Она проистекает из тех же причин, что и деградация окружающей среды-колониализма, за которым следуют навязывание моделей развития странами с высоким уровнем дохода. (Shiva 1991)

Чтобы поддержать этот аргумент, Шива указывает, что уровень населения был стабильным в Индии до британского правления, «когда ресурсы, права и средства к существованию были отняты у людей» (с. 33).
________________________________________
Источник: Sharon Beder, The Nature of Sustainable Development, 2nd ed. Scribe, Newham, 1996, pp. 171-2.

Противоядие компьютерному мышлению

Оригинал статьи под авторством Valdemar W.Setzer доступен по ссылке.

Компьютеры – это абстрактные машины. Другое, конкретное, машины преобразуют, транспортируют или хранят энергию, или материю. Компьютеры делают это с данными. Я охарактеризую здесь «данные» как фрагменты определенных видов информации, которые могут быть вставлены в компьютер. Данные и информация не являются частью естественного или искусственного мира, они не являются конкретными – они не могут быть взвешены, пространственно измерены, они не могут быть приняты в пищу или использованы для одежды. Мы даже не можем построить компьютер с ними. Это связано с тем, что данные и информация – на самом деле мысли. Мы думаем о них, а затем вставляем их в компьютер. То же самое относится и к программам, которые также являются частями данных.

Каждая команда или инструкция программы является результатом чистого мышления. То, что делает компьютер, когда он интерпретирует программу («выполнение программы» не является правильным выражением), заключается в том, чтобы имитировать именно те мысли, которые мы имели, когда мы вставляли их в программу. Давая программе входные данные, результат ее интерпретации компьютером может быть смоделирован мысленно или карандашом и бумагой (я пренебрегаю здесь компьютером, управляющим другими машинами, как в токарном станке с числовым управлением; я также не рассматриваю временные ограничения или ошибки, сделанные человеком). Это не так с другими машинами: имитация велосипеда с карандашом и бумагой не перенесет меня отсюда туда. Компьютеры нельзя использовать в качестве транспортных средств, их результат нельзя использовать в качестве еды или одежды, они не производят ничего реального: они производят ограниченные виды мыслей – данных. Таким образом, компьютеры полностью отчуждены от «реальности» (в наивном смысле) — это абстрактные, математические, логико-символические машины.

Что же делает программист? Чтобы создать программу, он должен мыслить совершенно особым образом, используя совершенно особый язык. Этот язык абсолютно формален: он выражается через логико-символические элементы, может быть полностью описан в математических терминах, используя то, что называется «формальной грамматикой» и «формальной семантикой». Последнее –  неправильное название, потому что за командами или инструкциями программы нет смысла, присвоенного «реальному миру». Смысл заключается в логической интерпретации инструкции. На самом деле, компьютер имеет еще одну характеристику, которую следует добавить к предыдущему абзацу: это синтаксическая машина. Каждая часть данных или программы должна быть преобразована в чистую структуру, которая будет представлена в машине. (Кстати, я считаю математическую логику чисто синтаксической, и логики подтвердили это впечатление.) Поэтому бедный программист вынужден думать очень узко, выясняя, как выразить через инструкции преобразование данных, которое он должен приказать выполнить компьютеру.

Я хотел бы упомянуть здесь пример, который уже довольно стар, из компьютерной лингвистики. Когда-то давно, в 60-е годы, некоторые лингвисты решили использовать компьютер, чтобы обнаружить литературные стили или характеристики каждого автора. Они уменьшили стиль до определенных числовых или статистических свойств, например, сколько раз в тексте появлялись такие слова, как «война», «Мир», «любовь». Они также считали «расстояние» в количестве слов, которые появились между парами ключевых слов, как эти три, и так далее. Очевидно, что они не использовали в качестве критерия внимание, напряжение или радость, которые текст будет вызывать у своих читателей — эти чувства не могут быть учтены компьютерами, если они не количественные (существует «наука», называемая психометрией, которая занимается количественной оценкой чувств, желаний и т. д.). Здесь мы видим еще одну особенность компьютеров: они обедняют все, что они преобразуют относительно содержания. (Я пытаюсь здесь оставить в стороне преобразования формы, такие как подтверждение текста; кроме того, это просто хранение того, что уже количественно, такое как буквы текста или фотографий, не входит в мое понятие «обеднение».)

Мне нравится характеризовать отчужденное, формальное мышление программистов как «грязные мысли». Они мертвые, абстрактные мысли, не имеющие ничего общего с реальностью. Я думаю, что они, вероятно, являются одной из основных причин так называемого «синдрома программистов»: стресс, бессонница, отсутствие аппетита, трудности в социальных отношениях и другие невзгоды.

Я не думаю, что программисты должны бросать свою профессию, разве что в крайних случаях: если для них есть работа, она нужна обществу. Вопрос в том, как сбалансировать такое одностороннее, грязное мышление. На лекциях, которые я читаю профессионалам по этой теме (под названием «Нищета обработки данных»), некоторые люди предлагают спорт как терапию. Я упоминаю об этом потому, что при силовом спорте нужно действовать с автоматическими рефлексами, на подсознательном уровне – мысли слишком медленные если применять их в движении, нужно использовать мышцы, а мысли парализуют (читатель может убедиться в этом, пытаясь сделать сознательный каждое движение, которое он должен сделать, чтобы захватить карандаш). Вопрос здесь не в том, чтобы исключить мышление, а в том, чтобы сбалансировать грязное программирующее мышление с «живым мышлением».

Короче говоря, я считаю художественную деятельность идеальным противоядием от грязного машинного мышления программистов. Когда активно практикуешь какое-то искусство, не думаешь абстрактно, формально (я, конечно, не имею в виду «компьютерное искусство»). Никто даже не думает в концептуальном плане. Тем не менее, существует вид умственной деятельности, тесно связанный с эстетическими чувствами. Чтобы создать настоящее произведение искусства, нельзя заранее планировать, что делать — импровизацию, наблюдение за результатами и возникающими при этом чувствами. Если какое-то произведение искусства полностью спланировано и предусмотрено заранее, она становится наукой. Для Гете и Наука, и Искусство имели одинаковое происхождение – платонический мир идей, и оба открывали некое знание: первое через концепции, второе через реальные объекты. В лекции, прочитанной в Осло 20 мая 1920 года, Рудольф Штайнер, который редактировал и комментировал научные работы Гете для издания Кюршнера, сказал (см. его» The Arts and their Mission «, Anthroposophic Press, N. York 1964): «Это духовное восприятие и созерцание мира, а не мозговое мышление, которое приводит к искусству…»и» чем больше человек отдается абстрактным мыслям, тем больше он становится чужим искусству. Ибо искусство желает и сосредоточено на жизни».

Читатели могут спросить: но есть ли среди всех видов активного искусства более подходящий для бедных программистов? Я думаю, что любое активное искусство помогло бы необходимой балансировке, описанной выше. Театральная игра развивает острую социальную чувствительность, потому что актеру приходится обращать внимание на сверстников и делать много импровизаций – не каждое движение или интонацию нужно планировать, иначе пьеса теряет свою спонтанность; более того, пьеса должна течь в соответствии с тем, как актеры чувствуют зрителя. Это имеет очень важное уравновешивающее влияние на социальную изоляцию, которую производит программная деятельность. Тем не менее, сценарий должен соблюдаться, поэтому такая деятельность разумно ограничена. Скульптура имеет дело с слишком земным материалом – это пойдет на пользу тому, кто должен развить какую-то внутреннюю форму, но у нашего бедного программиста слишком много формы в мышлении. И так далее, для других искусств. Итак, вот моя рекомендация, основанная на моем собственном опыте: я считаю идеальным противоядием акварельную живопись мокрым по мокрому, то есть на мокрой бумаге. В этой форме живописи используются прозрачные, то есть не жесткие цвета, влажная бумага позволяет легко создавать мелкие, непредвиденные цветовые переходы, а резкие контуры практически невозможно получить. Всегда можно в какой-то степени изменить то, что уже нанесено на бумагу, смешивая на ней цвета, чувствуя, что достиг какого-то удовлетворительного результата. Я использую только основные цвета, желтый, красный и синий, два оттенка каждого. Увлекательно производить с ними всевозможные зеленые оттенки, а также серые и коричневые. Некто может смешать их на белой плитке стены, но использование их, один цвет по другому, сразу на бумаге дает непредвиденные цвета, помогая получить терапевтический эффект. Очевидно, что импровизации цветов и форм следует отдавать предпочтение перед попытками воспроизвести работы известных художников – но это действенный метод развития некоторой техники, преимущественно фигуративной живописи.

Помимо этого, противоядия, я мог бы дать и другие рекомендации программистам, например, как можно меньше использовать онлайн программирование, то есть вернуться к разработке программ с использованием низко технологичных инструментов, таких как карандаш, резина и бумага, ограничивая количество времени проведенного в онлайн среде и т. д. Но эти указания не были моей основной причиной для написания этого эссе.

То, что я здесь изложил, относится не только к программистам. Всякий раз, когда человек использует программное обеспечение следует давать компьютеру команды. Эти команды имеют много схожих характеристик с инструкциями языка программирования. Они также являются частью формального, логико-символического языка, их влияние также детерминировано, они должны быть даны полностью сознательным образом, и так далее. Таким образом, тот же рецепт ведения художественной деятельности применим и к пользователям, которые тяжело взаимодействуют с компьютерами в целом, например, таким как интернет-зависимые. Я надеюсь, что они также рассмотрят мои рекомендации как средство достижение баланса в тех областях, где компьютеры оказывают сильное влияние на наши мысли.

Противоядие, безусловно, сработало, если программист или «сложный» пользователь компьютера начинает признавать истинность следующего утверждения: «природа – это не ученый, это художник.» Чтобы понять это, нужно дополнить научное, формальное знание способностью художественно войти в контакт с реальностью, которая выходит за пределы наших чувств и текущих научных объяснений. То есть нам нужен новый тип науки, более гуманный и пропитанный живыми мыслями – к счастью для нас, он существует с тех пор, как Гете установил свой метод. К сожалению, его подход был проигнорирован.

Страница 2 из 11